Ztracená ovečka

Pomocí tohoto oblíbeného a často zmiňovaného příběhu můžeme dětem přiblížit lásku, jakou je Ježíš má rád, vysvětlit dětem, že o sobě Ježíš mluvil jako o dobrém pastýři a proč to dělal, podobenství si zahrát jako scénku nebo k němu vytvořit plakát.

Ztracená mince

Každý z nás je pro Boha velmi důležitý. Tak jako žena hledá ztracenou minci, tak také Bůh hledá člověka, který zhřešil, aby ho mohl znovu obejmout. Děti mohou při četbě, vyprávění, sledování videa a hrách tuto skutečnost lépe pochopit.

Dobrý Samaritán

Vyprávění podobenství o dobrém Samaritánovi může mimo jiné děti uvádět i do adventní a vánoční doby, protože je zde prostor pro úvahy o lásce k bližnímu. Z lásky nám také Bůh dává svého syna Ježíše. K objasnění může přispět i doplňující příběh o nemocné princezně nebo pracovní list, z něhož dětem můžeme vyrobit puzzle.

Zlaté mince nebo talenty

Pomocí tohoto podobenství dětem vysvětlujeme, že nikdo nemůže říci: „Nejsem schopen ničeho.“ Bůh dal své dary všem lidem. Děti uvažují nad svými dary, přemýšlí, čím obdaroval Bůh jejich rodiče, sourozence a kamarády a pomocí několika aktivit si uvědomují, jak jsme voláni, abychom sloužili Bohu každý svým vlastním způsobem.

Svatební hostina

„Hostiny“ jsou vzácnými okamžiky, při kterých se rodiny setkávají a sdílejí; jsou slavností, když na nich je místo a stůl pro všechny, když vládne mezi členy rodiny pokoj, ale zvlášť když je přítomen Ježíš. Uveďme děti tímto podobenstvím nejen do umění slavit, ale přibližme jim také Boží království!

Dva bratři

Pro děti bude toto podobenství jistě aktuální a dobře srozumitelné. :-) Důležitější je to, co děláme, ne to, co říkáme. Lepší je syn, který otci pomohl na vinici, i když ho nejdříve odmítl, než ten, který ochotně souhlasil, ale nakonec neudělal nic. 

Kvas

Svět a člověk jsou úžasná díla boží, která se stále ještě dotvářejí. Také věřící člověk jako kvas, který prokvasí celé těsto, se má aktivně účastnit na záměru, který má Bůh se stvořením. Děti tuto skutečnost budou mít znovu příležitost promyslet díky aktualizovanému příběhu i společnému sdílení.

Rozsévač

Kdo je ten rolník z podobenství, který rozhazuje mnoho semínek, aniž by zjišťoval, na jakou půdu padají? Děti si na tuto otázku mohou odpovědět společně, když budou samy hrát hru, v níž budou semínka představovat, a budou si vyprávět o tom, kde bere zaseté zrno sílu k růstu.