Necháš ho vyrůst? - podobenství o rozsévači

Představíme Ježíše jako toho, kdo nás zve k naslouchání, přijetí a praktickému uskutečňování jeho evangelia. Skrze obrázky na pracovním listě budeme objevovat příslušný text evangelia podle Marka (Mk 4,1-9,14-20). Navrhneme postoje a chování, kterými z našeho srdce uděláme dobrou zemi, ve které semínko Božího slova přináší plody.