Podobenství o rozsévači

Co působí Boží slovo, které Ježíš rozsévá do našich srdcí? A co se stane, když je přijmeme otevřeně, a co když tomu tak není? Povídejme si s dětmi, jak naslouchat Bohu a co pro nás jeho slovo znamená.

Biblický text s plakátky - Prezentace

Podobenství o perle

Boží království je něco velmi vzácného! Děti jistě vědí, jakou hodnotu má velmi drahá věc, a i o tom si s nimi můžete povídat. Je to jako když obchodník najde vzácnou perlu? Co asi udělá a co by dělaly děti?

Biblický text s plakátky - Prezentace

Podobenství o hořčičném zrnu

Boží království může mít podobu něčeho velmi nepatrného. Co si děti umí představit nejmenšího, a přitom velmi silného? Vyprávějte jim o síle malého semínka, které vyroste v mohutný strom!

Biblický text s plakátky - Prezentace

Podobenství o neplodném fíkovníku

Co se stromem, který nenese plody? Porazit! Jenže vinař se u svého pána za strom přimlouvá a slibuje, že se o něj bude starat dál, a bude doufat, že zase ovoce ponese. Kdo je pán, kdo je vinař a kdo fíkovník? Jsme rádi, že se o nás Ježíš stará, abychom nesli ovoce?

Biblický text s plakátky - Prezentace

Podobenství o ztracené ovci

Stádo sta ovcí je tak veliké - a co když se některá ztratí? Půjde ji pastýř hledat, a co s ní potom udělá? A co když se někdy ztratíme my, najde nás Bůh?

Prezentace

Podobenství o milosrdném Samaritánovi

Všichni jsme určitě někdy slyšeli říkat, že je někdo milosrdný jako Samaritán. A víte, že je to také jeden z Ježíšových příběhů? Komu ho vyprávěl a proč? A dokážeme být tak milosrdní, obětaví a laskaví i my?

Prezentace