Postní a svatotýdenní cesta

Soubor katechezí určený pro společné projití postní dobou. Děti si mohou v celku i v detailech vytvořit obraz o postní době a Svatém týdnu. Cyklus lze využít jako několik samostatných katechezí, k opakování postních témat, úvodní hodinu k postní době / Svatému týdnu, kde se použijí příslušné části katechezí nebo podklad pro tvorbu postního a svatotýdenního plakátu.

Postní a svatotýdenní cesta ke stažení.

 

Postní biblická cesta

Modul postní "cesty" je vytvořen k individuální i skupinové práci a má jednotlivce či skupinu doprovodit postní dobou k Velikonocům. Cesta nabízí několik možností využití od vybarvování políček za splněné úkoly přes průběžné luštěnky až k doplňkovým aktivitám. Tento modul je připraven pro nedělní cyklus A, je třeba, abyste před použitím upravili úkoly k nedělním čtením!

Postní biblická cesta ke stažení

 

Petrovická postní cesta

Návrh postní cesty pro nedělní cyklus B z farnosti Praha - Petrovice. Po šest týdnů - až do Květné neděle - mohou děti jakéhokoliv věku (ale s nimi i dospělí) procházet cestu nedělních čtení a na konci získat originální obrázkovou skládačku.

Petrovická postní cesta ke stažení

 

Postní cesta z Katechetického centra v Brně

Brněnské katechetické centrum pro letošní rok připravilo postní cestu s názvem „V učení u sv. Josefa“. Projekt, který je vhodný pro farnosti i pro rodiny, si klade za cíl přiblížit účastníkům osobu sv. Josefa, manžela Panny Marie, pěstouna Ježíše, a poukázat na to, v čem nám může být sv. Josef inspirací v každodenních životních situacích.

Cesta "V učení u sv. Josefa" ke stažení

 

Královská cesta lásky

Podněty pro katechetické setkání nebo slavení liturgie v postní době nebo o slavnosti Ježíše Krista Krále. Zahrnuje modlitby, scénku, příběh a výběr vhodných písní. Zpracováno podle Heriburg Laarman: Bunt und schön ist unser Leben.

Podněty "Královská cesta lásky" ke stažení

 

Setkání na poušti

Metodika k lekci na téma Ježíšovo pokušení na poušti.  Představíme si Ježíše, který jedná jako Mesliáš - služebník, který odmítá pokušení slávy, prospěchu a moci. Za pomoci pracovního listu pomůžeme dětem zamyslet se nad jejich pokušeními a nabídneme jim nástroje, jak nad nimi zvítězit. Zpracováno podle časopisu Dossier Catechista č. 7, 2016 / 2017.

Katecheze "Setkání na poušti" ke stažení

 

Pokušení (pracovní list)

Ježíš se na poušti postil čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel – můžeš si příběh podle odkazu najít a přečíst. Dokázal se ale pokušením ubránit. My se denně také setkáváme s různými pokušeními a občas je jen těžko poznáváme. 

Pracovní list "Pokušení" ke stažení