Kvízové hry

Trůn moudrosti – doba postní

Co víte o postní době? Zkuste naši jednoduchou kvízovou hru pro zopakování znalostí o postní době na bázi výběru správných a špatných – zábavných odpovědí. Můžete ji využít jak v rodině při vhodné příležitosti a přesvědčit se, co všechno o tématu víte, tak i při katechetických setkáních jako úvodní nebo závěrečnou aktivitu!

 

Trůn moudrostí – postní nedělní čtení cyklu B

Naši kvízovou hru si můžete hrát každou neděli (nebo kdykoliv během týdne)! Zapamatovali jste si něco z nedělních evangelií? Poznáte pravdivé a nepravdivé odpovědi? Zkuste si zahrát doma nebo s kamarády, když se uvidíte přímo nebo v onlinu!

 

Kvízová hra „48“ – Pokušení na poušti

Jedno z nejznámějších čtení v postní době je příběh o Ježíšových pokušeních na poušti, se kterým se setkáme hned na začátku postu. Zkuste si nejdřív zahrát hru, a pak si příběh přečíst – kolik toho víte sami a pro kolik odpovědí si musíte „dojít“ do textu evangelia?

 

Luštěnky – postní doba

Co víme o postní době?
Co jste si o postní době zapamatovali z minulých let? Dokážete za pomoci nápovědy správně sestavit celý text? 

Co znamená obrácení?
Začínáme se připravovat na Velikonoce. Důležitým slovem, které během celé postní doby uslyšíme, je „obrácení“. Co ale toto slovo doopravdy znamená? 

Rozsypal se popelec!
Vidíte, kolik hromádek popela tu na papíru máme? Posbírejte ho ve správném pořadí a něco důležitého se dozvíte! 

Co znamená obrátit se?
Během postní doby se máme připravit na Velikonoce – na jejím začátku jsme možná slyšeli slova „Obraťte se a věřte evangeliu.“ Co ale máme dělat, když se chceme obrátit? 

K čemu je nám půst?
Ježíš odešel na poušť a čtyřicet dní se tam postil a modlil. Jak máme následovat jeho příklad, když nemůžeme nikam odejít? A k čemu je nám vlastně dobrý půst a modlitba, když ji budeme během postní doby častěji zkoušet? 

Postní doba
Co znamená „obrátit se“? Snažíme se být lepší, vyhýbat se hříchu a dělat radost Bohu i lidem kolem nás. To vůbec není jednoduché! Máme k tomu ale výbornou pomůcku – víš, co to je? 

Postní doba – co je to?
Co jste si o postní době zapamatovali z minulých let? Dokážete za pomoci nápovědy správně sestavit celý text? 

Ježíš odešel na poušť
V Matoušově, Markově a Lukášově evangeliu najdeme kapitolu, která vypráví o tom, že Ježíš odešel předtím, než začal veřejně působit, na poušť. Evangelisté se shodují na tom, jak dlouho tam zůstal… 

Náš návrat k Otci
V postní době čteme často podobenství o marnotratném synu a štědrém otci (Lk 15,11-32). Ježíš nám na něm ukazuje velikou Boží lásku… 

Smysl postní doby
Čtyřicetidenní postní doba je časem, kdy se máme dobře připravit na velikonoce, kdy si připomeneme, že Ježíš, náš velekněz, byl za nás obětován. Jaký je ale vlastní smysl postní doby? 

Kříž a postní doba
V postní době se připravujeme na největší svátky v roce – Velikonoce, kdy si připomínáme smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Častěji než jindy se přitom díváme na kříž, na kterém za nás Ježíš zemřel. Co můžeme říkat, když se takto před křížem modlíme? 

Jak se projevila Boží láska
Jak moc nás má Bůh rád, si často můžeme připomenout i v postní době. Víte, čím se Boží láska k nám projevila nejvíc? Zkuste vyluštit citát z evangelia podle Jana! 

Velké věci se skládají z malých
V postní době se snažíme být ve všem opravdovější. Ježíš nám v evangeliích říká: „Kdo je věrný v maličkostech, je věrný i ve velkých věcech.“ V naší šifře se dozvíte, co je opravdovým smyslem postu! 

Proč je důležitý půst?
V této době si ukládáme nějaký půst: dobrovolně si něco odřekneme, snažíme se mít čas pro Boha, ale také pro druhé lidi. Proč to ale všechno děláme? 

Postní doba je každý rok
Postní doba se samozřejmě opakuje každý rok a my slyšíme znovu a znovu příběh o Ježíšově smrti na kříži. Co si všechno z tohoto příběhu pamatujete? Tento příběh je také částečně zachycen v pobožnosti, která k postní době neodmyslitelně patří… 

Napsal to o postu správně?
Někdo sepsal všechno, co si zapamatoval z katechezí o postní době, ale stránku si po sobě nepřečetl – tolik chyb! Když je všechny najdeš a opravíš špatná písmena, zjistíš, jak text končí… 

O postní době
Dokážeš podle nápovědy správně doplnit do textu chybějící slova?