Velikonoční katecheze

Opravdu je vzkříšený

Ježíšovo vzkříšení je hlavní křesťanskou zvěstí. Ale jsou si jí křesťané opravdu jistí? Je jejich víra postavená na solidních základech? 

Scénář katecheze

 

Viděla jsem Pána!

Metodika k lekci s tématem velikonoce a vzkříšení. Představíme zjevení Vzkříšeného Marii Magdaléně. S pomocí pracovního listu budeme přemýšlet o tom, že je třeba poznat Ježíše a jeho slovo, abychom pak poznali jeho hlas.

Scénář katecheze

 

Hlídaný hrob

Metodika k lekci s tématem velikonoce a vzkříšení. Vyprávění o Ježíšově vzkříšení nám pomáhá porozumět slovům, která řekl anděl ženám: "Nemějte strach."

Scénář katecheze

 

Velikonoční cesta 

Modul velikonoční "cesty" je vytvořen k individuální i skupinové práci a má jednotlivce či skupinu doprovodit od Velikonoc ke slavnosti Seslání Ducha svatého. Cesta nabízí několik možností využití od vybarvování políček za splněné úkoly přes průběžné luštěnky až k doplňkovým aktivitám. 

Odkaz na materiál

 

Nechat rozkvést nový život

Scénář pro katechezi / liturgii vhodnou pro dobu velikonoční, případně v průběhu přípravy na první svaté přijímání. Zahrnuje zamyšlení, podněty pro liturgii, příběh a výběr vhodných písní.

Scénář katecheze

 

Katecheze o Svatém týdnu

Silnější než každé zlo

Ježíšův kříž nám připomíná jeho utrpení, které nám s láskou nabídl a dosáhl toho, že nám Bůh dává štěstí bez konce. Tato jeho cesta nás ujišťuje, že zlo nakonec nezvítězí.

Scénář katecheze

 

Povoláni objevit pravou lásku 

Metodika ke katechezi na téma velikonoce a Ježíšova láska k nám. Pomocí rozhovoru ve skupině pomůžeme dětem pochopit, že pravá láska vyžaduje oběť, ale přináší také radost.

Scénář katecheze

 

Není tady, byl vzkříšen!

Metodika ke katechezi na téma Svatý týden a Ježíšovo vzkříšení. Projdeme si události Velkého pátku, Bílé soboty a Zmrtvýchvstání Páně. Pracovní list může dětem pomoci přemýšlet nad Ježíšovou smrtí a vzkříšením a inspirovat je ke spontánní modlitbě.

Scénář katecheze

 

Poslední Ježíšův týden

Mnoho postav nám může pomoci přemýšlet. Čtení evangelních pasáží a navržené aktivity mohou pomoci dětem objevit, jaký vztah měly více či méně známé postavy k Ježíši během velikonočních událostí.

Scénář katecheze

 

Pesachová večeře – scénář pro katechezi s dětmi

Zjednodušený scénář pesachové večeře pro katechezi s dětmi (ustanovení eucharistie, Zelený čtvrtek, téma Poslední večeře), případně rodinnou katechezi či slavení. Přibližte dětem židovské velikonoční tradice a dění při Poslední večeři!

Scénář katecheze