Velikonoční příběh Ježíše Krista

Souhrnná sada plakátů doplněná prezentací k velikonočnímu příběhu Ježíše Krista. Sadu je možno využít k výkladu či opakování témat Události Svatého týdne, Ježíšův život, Příprava na Velikonoce, Velikonoční doba, Zmrtvýchvstání apod., případně jednotlivými obrázky doplnit katecheze k jiným okruhům.

Stránky pomůcky Velikonoční příběh Ježíše Krista

 

Pašije podle jednotlivých evangelií

Sada plakátů doplněná prezentací k pašijovému příběhu podle jednotlivých evangelií. Sadu je možno využít k výkladu či opakování témat Události Svatého týdne, Ježíšův život, Příprava na Velikonoce apod., případně jednotlivými obrázky doplnit katecheze k jiným okruhům.

Pašije podle Matoušova evangelia

Pašije podle Markova evangelia

Pašije podle Lukášova evangelia

Pašije podle Janova evangelia

 

Setkání se Vzkříšeným podle jednotlivých evangelií

Sada plakátů doplněná prezentací k příběhům o setkání se vzkříšeným Ježíšem podle jednotlivých evangelií. Sadu je možno využít k výkladu či opakování témat Velikonoční události, Ježíšův život, Postavy Nového zákona, Apoštolové apod., případně jednotlivými obrázky doplnit katecheze k jiným okruhům.

Setkání se Vzkříšeným podle Matoušova evangelia

Setkání se Vzkříšeným podle Markova evangelia

Setkání se Vzkříšeným podle Lukášova evangelia

Setkání se Vzkříšeným podle Janova evangelia

 

Cesta světla

Podklad pro modlitbu Cesta světla - velikonoční variantu křížové cesty. Moderní ikony jsou doplněny krátkým výkladem se zamyšleními. Lze využít pro individuální i společnou modlitbu.

Cesta světla s ikonami

 

Růženec

Sada pomůcek ke katechezi a modlitbě. Materiály lze využít na nástěnky, k vymalování i k doplnění práce při společných setkání; dále pro „zápis“, jako základ pro vytvoření různých herních aktivit (skrývací hry, řazení tajemství, pexeso atd.) či jako pomůcka pro opakování či vlastní modlitbu. Pomůcku je možno rovněž využívat jako doplněk v příslušných liturgických obdobích.

Sada Bolestný růženec

Sada Slavný růženec