Cyklus katechezí "Dary Ducha svatého"

Cyklus osmi katechezí je určen pro děti staršího školního věku (6. - 9. třída). Katecheze obsahují úvodní aktivitu, příběhy k zamyšlení jako východisko k diskusi, pracovní listy a podněty k příslušným činnostem a návrhy závěrečných modliteb.

Cyklus Dary Ducha svatého

 

Cyklus katechezí "Akce Batoh"

Osm katechezí je jakousi probírkou toho, co mají mladí lidé naskládáno v pomyslném „batohu“ své dosavadní zkušenosti. Soubor je určen pro mladé chystající se na biřmování a zahrnuje důležitá témata jako vztahy s rodiči i přáteli, lásku a v neposlední řadě i pozitivní i negativní vlivy okolí a jejich rozlišování.

Cyklus Akce Batoh

 

Kvízová hra "Trůn moudrosti" s tématem biřmování

Vyzkoušejte si ve skupině nebo v rodině své znalosti o této svátosti - možná se dozvíte i něco, co jste netušili!

Kvízová hra "Trůn moudrosti - biřmování"

 

Brožura Svátost plnosti křesťanského života

Z dílny brněnského Katechetického a pedagogického centra můžete využít brožuru s podněty a aktivitami na téma symboly a dary Ducha svatého, základními informacemi o této svátosti a jejím slavení a náměty pro obnovu svátosti biřmování ve farnosti.

Brožura Svátost plnosti křesťanského života