V této katechezi se budeme nad Ježíšovým odchodem k Otci zamýšlet pomocí textu ze Skutků apoštolů, ale nevynecháme ani synoptická evangelia. Položíme si během ní také několik důležitých otázek: Jak se změnil vztah učedníků k Ježíši od jeho zmrtvýchvstání - co s ním prožili a co je to naučilo? A týká se nějak nás to, co Ježíš při svém rozloučení apoštolům řekl? A setkáme se někdy s Ježíšem i my - a kdy to bude? Vrátí se Ježíš?

Při společném setkání také prozkoumáme některé biblické texty, můžeme si zahrát několik her a připraveno je také ještě několik dalších aktivit...

Ježíš vstupuje na nebe - scénář katecheze

A k tématu nabízíme také několik luštěnek!

Ježíš odchází k Otci (bludiště)

Ježíš odchází k Otci I. (křížovka)

Ježíš odchází k Otci II. (křížovka)

Ježíš se loučí s apoštoly (křížovka)

Oblak jim ho vzal z očí (šifra)

Materiály byly převzaty z webu www.katechete.apha.cz