Slavnost Zjevení Páně slavíme 6. ledna a známe ji také pod běžným názvem „svátek svatých Tří králů“. Mudrci šli za hvězdou, aby se poklonili Ježíšovi, a jejich cesta určitě nebyla krátká ani jednoduchá – ale cíl stál za to! Uviděli totiž na obloze hvězdu, která oznamovala narození nového krále. Nepřivedla je však do královského paláce, ale do chudého příbytku, kde byl Ježíš se svou matkou Marií a pěstounem Josefem. 

Jaká asi byla jejich cesta a koho na ní potkali? A jak s tím vším souvisí dary, štědrost a Tříkrálová sbírka? Projděme si společně katechezi o cestě za hvězdou a několik zajímavostí se určitě dozvíme i z kvízů, hádanek a luštěnek!

Králové jdou za hvězdou - scénář katecheze

Luštěnky:

Materiály byly převzaty z webu katechete.apha.cz