Celoroční cyklus vám může na tyto a podobné otázky odpovědět. Svátosti jsou viditelná a posvátná znamení neviditelné Boží milosti. Člověk je jak duchovní, tak také tělesnou bytostí. Nové skutečnosti poznává skrze své tělo a smysly. Proto Pán Ježíš ustanovil svátosti, skrze které můžeme vnímat lidsky duchovní pomoc, kterou nám Bůh dává.

Svátosti - sada plakátů s komentářem

Tento soubor obrazů a textů přináší souhrn nejdůležitějších informací k tématu SVÁTOSTI (všeobecně), ale i k svátostem jednotlivě. Najdeme zde vysvětlení pojmů "prvotní svátost" i "základní svátost". U každé svátosti najdete kromě podrobného popisu a způsobu udílení i odkaz na Písmo svaté. 

Sada plakátů barevná - Sada plakátů černobílá - Plakáty ve formě prezentace - Texty k prezentaci

 

Časopisy Duha s tématem Svátosti

Lapbook Svátosti

S tímto číslem časopisu Duha získáme lapbook, ve kterém máme možnost poskládat na jedno místo všechny důležité poznatky, které patří k tématu SVÁTOSTI. Najdeme zde životní cestu každého z nás, charakteristiku každé jednotlivé svátosti, aktualizaci, výzvu k manuální činnosti i k využití naší fantazie. 

Objednávka čísla - Metodická podpora k číslu

 

Svátosti - znamení Boží lásky

Toto číslo časopisu Duha nám nabízí aktivity s tématy symbolů, příběhy i omalovánky na téma SVÁTOSTI.

Metodická podpora k číslu, pracovní list s příběhem: Svátosti jsou jako zvláštní poklad