() -

/ Moje aktivity / Rébusy / Velikonoce

Velikonoce

Zde si můžete stáhnout rébusy, křížovky apod. s tématikou velikonoční doby:

Květná neděle - doplň správná slova Květná neděle - doplň správná slova 

Velikonoční svíce - vybarvi si každý den Velikonoční svíce - vybarvi si každý den 

Velikonoční příběh - k přečtení i vybarvení Velikonoční příběh - k přečtení i vybarvení 

Vzkříšení - doplň správná slova Vzkříšení - doplň správná slova 

 Velikonoční obraz - k přečtení i dokreslení  Velikonoční obraz - k přečtení i dokreslení 

rébus rébus (GIF, 55 kB) - shromáždění oveček do ovčince - nácvik jemné motoriky

domalovánka domalovánka (GIF, 39 kB) Paškál - se svolením přejato z časopisu DUHA

domalovánka domalovánka (GIF, 23 kB) - Duch sv. se nejčastěji zobrazuje jako holubice - obtáhni obrázek podle teček a dokresli, co chybí

spojovačka spojovačka (GIF, 80 kB) Ježíš - Vykupitel

bludiště bludiště (GIF, 60 kB) - pomoz najít Marii a učedníkům správnou cestu k Ježíšovu hrobu

dokreslovačka dokreslovačka (GIF, 23 kB) setkání Ježíše s apoštolem Tomášem

bludiště bludiště (GIF, 47 kB) anděl pověděl ženám...

křížovka křížovka (GIF, 67 kB) s obrázky

hledání stejných obrázků stejných obrázků (GIF, 53 kB) s tajenkou

spojovačka spojovačka (GIF, 22 kB) seslání Ducha svatého

Duch svatý Duch svatý (GIF, 33 kB) jako vítr

dary Ducha sv. dary Ducha sv. (GIF, 31 kB) tajenka z počátečních písmen

dokreslovačka dokreslovačka (GIF, 33 kB) - co pojedl Ježíš s učedníky v Emauzích

 

Se svolením převzato a pro objednávku produktů můžete navštívit
web 
Brněnské Tiskové misie.

S laskavým svolením převzato z časopisu Duha (2016-2017/1) 

Velikonoční rébusový kalendář:

17 karet s malým mravencem Emilkou, který bydlí v záhybu Ježíšova oděvu...

Tyto materiály pocházejí ze stránek timdvadva.cz. Pokud je ještě neznáte, jistě stojí za navštívení. Najdete zde nejrůznější (i interaktivní) impulsy pro velikonoční období, např. příběhy nebo online pexesa a kvízy.

Ke stažení:

Škaredá středa - 1. karta: První Velikonoce s EmilkouZelený čtvrtek - 2. karta: PesachVelký pátek: 3. karta: - Jeden z vás mě zradí, 4. karta: Getsemany, 5. karta: Matouš 26,46a, 6. karta: Jidášova zrada, 7. karta: Jidášovo políbení, 8. karta: Usekl ucho veleknězovu služebníkovi, 9. karta: Všichni ho opustili, 10. karta: Kaifáš a velerada Ježíše odsuzuje, 11. karta: Cesta na popraviště,

Bílá sobota a neděle vzkříšení + události vel. oktávu: 12. karta: Anděl mluví k ženám, 13. karta: Ženy běží zvěstovat novinu učedníkům, 14. karta: Ženy se setkávají se vzkříšeným Ježíšem, 15. karta: Jedenáct apoštolů jde na horu setkání, 16. karta: Proto jděte a získávejte mi následovníky ve všech národech, 17. karta: Já jsem s vámi až do konce světa

 

Kornélius:

 

                                                                                                                                                 

Se svolením převzato z publikace
Biblické příběhy s hlavolamy - Skutky apoštolů,
kterou vydalo 
Karmelitánské nakladatelství

Se svolením převzato z publikace
Biblické příběhy hrou - Velikonoce,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.


Kód pro vyluštění tajenky z postní aktivity pro větší děti: 5, 21, 29, 46, 70, 75, 85, 93, 94, 108, 117, 125, 130, 135, 141

 

Svatá Zdislava - 30. května

Svatá Zdislava - 30. května
(27. 5. 2024) Na  30. května připadá svátek svaté Zdislavy, která je patronkou naší vlasti. Svatá Zdislava se narodila kolem roku…

Knížka s rébusy jako příprava k prvnímu svatému přijímání

Knížka s rébusy jako příprava k prvnímu svatému přijímání
(25. 5. 2024) Ve svatém přijímání získáváme ten nejkrásnější dárek na světě: Ježíše, který dal svůj život za všechny lidi.

Trojice - tři bohové?

Trojice - tři bohové?
(19. 5. 2024) Týden po Letnicích (neboli Slavnosti seslání Ducha svatého) je slavnost Nejsvětější Trojice...

Maria - maminka Ježíše Krista i naše

Maria - maminka Ježíše Krista i naše
(18. 5. 2024) V květnu si zvláště připomínáme to, že Maria si byla s Bohem velmi blízká a stala se maminkou Ježíše.

Aktualizováno

Rébusy a katecheze - letnice (10.5.2024, 12:18)

Rébusy a katecheze ke Slavnosti Seslání Ducha svatého

Omalovánky - letnice a co bylo po nich (10.5.2024, 12:17)

Omalovánky k seslání Ducha svatého a k dalším událostem, které následovaly.

Letnice - omalovánkové vyprávění (10.5.2024, 12:17)

Omalovánkové vyprávění o seslání Ducha svatého.