O Valetinské tradici na Vyšehradě se víc dočtete v článku na stránkách Centra pro rodinu. Program valentinské pouti má tradičně dvě části:

1. VALENTINSKÉ ZASTAVENÍ

Pouť ke sv. Valentinu je spojená s duchovní obnovou pro snoubence. Koná se v krásných prostorách Vyšehradské kolegiátní kapituly ( K rotundě 100/10, Praha 2 ). V čase od 10.00 do 14.30 h. Je potřeba se předem přihlásit, zde najdete elektronický formulář.

2. POUTNÍ MŠE V BAZILICE SV. PETRA A PAVLA NA VYŠEHRADĚ

  • 15.30 Celebruje P. Ing. Mgr. Michal Němeček, děkan Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla. Při poutní mši budou již tradičně vystaveny ostatky sv. Valentina.