() -

/ Bible pro děti / Nový zákon / Zvěstování Panně Marii

Zvěstování Panně Marii

Jak se to stalo:

Bůh poslal anděla Gabriela jako svého posla do Nazareta k panně jménem Maria. Byla zasnoubena s Josefem, mužem z rodiny krále Davida. Gabriel přišel k Marii a řekl: Raduj se, Maria! Bůh je s tebou. Vyvolil tě. Maria se lekla a uvažovala, co by měla tato slova znamenat. Avšak Gabriel řekl: Neboj se, Maria, neboť jsi našla milost u Boha. Bůh tě má rád. Dostaneš dítě, porodíš syna. Dáš mu jméno Ježíš. Bude velký a bude se nazývat Syn Nejvyššího.

Maria se zeptala: Jak se to může stát, vždyť nepoznávám muže. Gabriel odpověděl: Sestoupí na tebe Duch svatý, síla Nejvyššího. Pro Boha není nic nemožného. Tu řekla Maria: Jsem služebnice Páně. Ať se mi stane, co Bůh chce. (srov. Lk 1,27-38)

Komiks:

Se svolením převzato z knihy Evangelium pro děti, komiks,
kterou vydalo nakladatelství Doron.

 

Ukázky z knih:

Se svolením převzato z knihy
Narodil se Král
(knížka s odklápěcími okénky pro děti od dvou let),
kterou vydalo nakladatelství Doron.

 

Obrázek se svolením převzat z knížky Příběh Marie
 B. Herrmann a S. Wittmann, Ilustrace Petra Lefin:
vydané nakladatelstvím Doron.

 

Omalovánky k tématu "Zvěstování Páně"

 Omalovánka zvěstování Páně: 

 Dokreslovací list Zvěstování

 Zvěstování Páně - autor: je Soňa Häusl-VadOmalovánka - Zvěstování Páně

   Jsem služebnice Páně: autor: Gabriela SuchlováZvěstování Panně Marii

 Navštívení Alžběty:    Se svolením použito z publikace Život Panny Marie, Franca Vitaliová, nakladatelství Paulínky

 

K tématu si můžete přečíst ještě Adventní příběh, stáhnout k němu omalovánky nebo přečíst adventní "obrázkové čtení"

 

Videonáměty: 

► Zvěstování - Biblické slovíčko pro děti - s animovanou pohádkou

 

Luštěnky:

► Luštěnka z AKDS Praha pod názvem Jak následovat Marii? autorky: Madga Chladimová, Lenka Jeřábková

Král David nebyl žádný trouba!

Král David nebyl žádný trouba!
(11. 6. 2024) Zamysleme se nad životem krále Davida, nad jeho bojem s Goliášem, vyluštěme si pár rébusů! 

Srdce Boží

Srdce Boží
(4. 6. 2024) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova slaví církev třetí pátek po letnicích. 

Chystáš se i ty ke zpovědi?

Chystáš se i ty ke zpovědi?
(30. 5. 2024) Mnohé děti se nyní připravují ke svaté zpovědi. 

Svatá Zdislava - 30. května

Svatá Zdislava - 30. května
(27. 5. 2024) Na  30. května připadá svátek svaté Zdislavy, která je patronkou naší vlasti. Svatá Zdislava se narodila kolem roku…

Aktualizováno

Antonín z Padovy (11.6.2024, 15:37)

Zpověď - svátost smíření (30.5.2024, 12:28)

Svátost smíření - zpověď - je setkání, při kterém nám Bůh odpouští hříchy a usmiřuje nás se sebou i se společenstvím...

Eucharistie (přijímání) (30.5.2024, 12:20)

Eucharistie je setkání, ve kterém se ti Bůh dává za pokrm. Přijímáš Kristovo tělo a stáváš se součástí jeho těla –...