Na dnešní den připadá slavnost všech svatých. Svatí nejsou jen hrdinové typu Jamese Bonda, žijí i dnes, mezi námi. Nejsou nápadní extrémním oblečením, účesem, vyzývavým chováním, vyhlašováním zbožných průpovídek a odříkáváním citátů z Bible.

Často žijí nebo žili naprosto obyčejně: děti, maminky, učitelé, sousedky… Svatí nejsou svatí proto, že by nikdy neudělali nic špatného. Jsou svatí proto, že když něco pokazili,  příště se pokaždé snažili jednat lépe - statečněji, laskavěji, trpělivěji, s větší vytrvalostí, ochotněji, …

Ti, kteří již zemřeli, jsou nyní u Boha, společně s celou církví se za nás přimlouvají.

Milý Bože, svatí jsou pro nás příkladem a svou přímluvou nám pomáhají  na cestě k tobě. V dnešní den si je všechny společně připomínáme a ve společenství s nimi tě prosíme: pomáhej nám, abychom se podobali Ježíšovi. 

 

Příběh: Dům plný světla

„Byl jednou jeden dům, a ten dům byl plný světla. Lidé v něm byli spokojeni a nic jim nechybělo. Otvírali dveře a všechna okna, aby se to světlo mohlo rozlévat ven, široko do kraje, aby i tam byli lidé stejně šťastni a nemuseli bloudit, a viděli svět kolem sebe zářivý a jasný.

Jenže v tom kraji stál les a ten vrhal stín. Vyrůstala tam i skála, která bránila světlu v cestě. A také košatý strom, a taky křoví, a zase hluboká tůňka, kam světlo nedosáhlo, kde byla stále tma. Proto někteří ti šťastní lidé z toho světlého domu vycházeli, navštěvovali ty temné kouty, a poněvadž byli plni onoho zvláštního jasu, onoho světla, rozdávali ho. V jejich stopách se temné stíny rozjasňovaly, a už tam nebyly stíny, ale zářivé světlo. Když se pak vraceli do toho domu s otevřenými dveřmi a okny, byli obdarováni, zpívalo se a všichni se usmívali.

Ten dům, to je Království Boží. Krajina kolem je Královská zahrada. To světlo, to je Boží milost - Boží milost je slovo, které znamená, že Bůh, který je pánem toho domu, má ty lidi rád a raduje se s nimi. A ti lidé, co se nebáli vstoupit do tmy, to jsou světci. Světci jim říkáme právě proto, že rozdávali světlo.“

Z knížky Ivana Renče: Kytice z královské zahrady, vydalo nakl. Zvon 

Ilustrace se svolením přejata z knihy: "Od adventu do adventu" vydal(o): Karmelitánské nakl.

Svatí jako vzor - vezměte si příklad ze světců... a vystřihněte si malý "orloj" se svatými!

 

pracovní list dušičkypracovní list dušičky     Obsáhlejší pracovní list (pdf) k tématu - určeno především pro děti mladšího školního věku, které umějí číst a psát. List ale mohou zpracovávat i mladší děti za asistence dospělého. Pro předškoláky nabízíme také jednodušší pracovní list (pdf).

 

Šablony na sklo nebo omalovánky s obrázky různých světců najdete ve fotogalerii na konci stránky nebo aktualizovanou v sekci šablony svatých.