Pracovní listy pro děti - o symbolech v biblických příbězích

Symbol KNIHA

V našich dalších pracovních listech můžete hledat, co se skrývá v příbězích v Bibli. Dnes si povídáme o knize. V knihách se ukrývá moudrost, spousta informací, ale i příběhy a obrázky.

Velmi důležitou knihou je Bible. Slovo "bible" pochází z řečtiny a znamená "knihy". Bible je tedy soubor knih, ty vyprávějí o izraelském národě, který si vyvolil Bůh. Bible je poselstvím pro lidi, věříme, že obsahuje Boží slovo. Dělíme ji na dvě základní knihy - Starý a Nový zákon.

Rodiče si mohou zde přečíst o původu slova "bible" nebo obecně o Bibli.

Pracovní list - kniha.