Letní prázdniny využijte k putování!

Když se řekne "pouť", možná se nám vybaví kolotoče nebo jiné atrakce, které potkáme v létě třeba někde ve městě nebo na vsi. Původně je ale význam slova "pouť" odvozený od slova "putovat", to znamená podniknout cestu, která má určitý cíl s hlubším smyslem...

...potkat se s Bohem, pomodlit se nebo prosit o odpuštění na místech, která odedávna sloužila jako cíl pro poutě. Na těchto místech byly postaveny kostely, kláštery nebo kaple.

Po staletí lidé putují do Jeruzaléma nebo do Říma, ke hrobům světců a mučedníků nebo do míst zasvěcených Panně Marii. Patronem a ochráncem poutníků je svatý Jakub (jeho svátek slavíme 25. července), k jehož hrobu ve španělském Santiago de Compostela putují lidé již od středověku.

O prázdninách se konají také slavné poutě v srpnu u příležitosti mariánského svátku Nanebevzetí Panny Marie (15. srpen), kdy lidé v naší zemi navštěvují poutní místa třeba ve Staré Boleslavi, na Svaté Hoře, další poutní místa jsou na Velehradě, na Svatém Kopečku nebo na Hostýně.

Na pouť ale můžeme putovat do kostela v době, kdy má svátek ten, komu je příslušný kostel zasvěcený. To se zde slouží slavná mše svatá a po mši bývá prostor i pro zábavu - třeba pro zmíněné atrakce nebo zakoupení drobného dárku na památku poutě.

Doba prázdnin může být pro nás dobrou příležitostí podniknout nějakou pouť, překonat nepohodlí při putování, zasvětit cestu nějakému dobrému úmyslu a duchovně se tak obohatit.

K tomuto tématu můžete použít:

Pracovní list o svatém Jakubovi nebo obrázek  ze života svatého Jakuba inspirovaný barokním kazetovým stropem.

Omalovánka s rébusem z pouti je zde, můžete se s dětmi  zamyslet nad životní "poutí"  nebo o tom,  jak se vydat na cestu.


 

Podívejte se na obrázky z pouti, ta "naše" byla v kostele svatého Jakuba v Letařovicích, který se nachází na žitavské svatojakubské cestě, ta je součástí svatojakubské cesty procházející celou Evropou.

Poutní mše v kostele v Letařovicích:

poutní mše v kostele v Letařovicích

Kazetový strop, "komiks" s legendou o svatém Jakubovi , který pochází z roku 1722:

strop kostela

Kostel by potřeboval opravu - tady se vybírá dobrovolný příspěvek na novou fasádu:

sbírka pro kostel