Pracovní listy pro děti - o symbolech v biblických příbězích

Milé děti,

v našich dalších pracovních listech můžete hledat, co se skrývá v příbězích v Bibli. Budeme si povídat o hvězdě, vodě, vínu, knize, o prorokovi, rybě, poušti, hoře, fíkovníku, o otci a synovi, o kameni a o kříži. Pracovní listy si můžete dokreslit, dopsat i vybarvit.

Hvězda je znamením a nositelem světla. Bůh stvořil hvězdy a dal jim místo na noční obloze. Hvězdy také udávají čas a roční období. V Bibli jsou často znamením od Boha (Bůh slíbil Abrahámovi tolik potomků, jako je na nebi hvězd, hvězda ukazuje mudrcům cestu do Betléma a oznamuje narození Ježíše...).