Sešit "Vánoce" z edice Biblické příběhy hrou je opět plný hádanek a úkolů a zve děti k zábavně strávenému času. Nechybí však ani pozvání k modlitbě formou kratičkého povzbuzení, které nalezneme na každé stránce u ikony malého otazníku. Přinášíme vám ukázku s několika zábavnými úkoly pro vás.

"V horách blízko Betléma tu noc, kdy se narodil Ježíšek, hlídali pastýři svá stáda ovcí. Chránili je před divokými zvířaty, jako jsou vlci nebo medvědi. Noc byla dlouhá a pastýři měli co dělat, aby dokázali zůstat vzhůru. Seděli okolo ohně, aby se  ohřáli a zahnali divoká zvířata pryč.

Bůh je s námi pořád. I v každodenních maličkostech. Umíš se během dne ztišit a v modlitbě říct Bohu, co tě trápí a z čeho máš radost?"

 

 

Pastýři nechali své ovce v horách a pospíchali do Betléma. Kde jen může být ten malý Ježíš? Procházeli městem, až ho našli ležícího v jeslích tak, jak jim to řekl anděl. Poklekli a malému Ježíši se poklonili.

Potom se vrátili ke svým ovcím a děkovali Bohu za veliké věci, které tu noc mohli vidět.

Za co dobrého můžeš dnes děkovat Bohu ty?

 

Se svolením převzato z knížky "Vánoce", kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství