Den velkého smutku – Ježíš leží v hrobě a jeho přátelé mají strach, že tím jeho příběh končí. Když ale večer zapadne slunce, stane se něco nečekaného...

Bílá sobota je nejdůležitějším dnem Velikonoc, kdy si křesťané připomínají vzkříšení Ježíše Krista. Koledníci naposledy procházejí po vsi s řehtačkami, přes den se neslaví mše svatá ani další svátosti a hlavní církevní obřad se koná až po setmění.

Po setmění se scházíme venku před kostelem, kde kněz posvětí oheň, od kterého si pak všichni zapálíme svoje svíčky. To Pán Ježíš je naším světlem a tak jako světlo svíčky, i On se rozdává nám všem. Začíní vigile vzkříšení.

K tématu:

 

 

Obrázek se svolením převzat
z knihy Lei Faberové

Půst a Velikonoce pro nejmenší,
který vydalo KNA

Videonáměty:   

 

Co se děje při katolické sobotní večerní vigilii?

Krok za krokem průvodce večerní vidgilií pro děti.

  

 

  

 

 

 

  

 

 

Se svolením převzato ze sešitu
Bílá sobota - noc vzkříšení,
autorky: Marie a Žofie Nedbalová,
Ilustrace Lucie Firčová,
vydalo nakladatelství Triton Praha/Kroměříž