„Naše tělo je docela křehké. Potřebujeme ochránit před zimou, abychom nenastydli, před horkem, abychom se příliš neopálili, nebo před tvrdou zemí, abychom se neporanili.“ Bůh nás chrání jako taková dobrá zimní čepice. Ale ne před zimou a větrem, ale před tím, co nám v životě škodí. Tématu Boží ochrany a v této souvislosti také různým pokrývkám hlavy se věnuje šesté už téměř zimní číslo DUHY, ze které vám přinášíme malou ukázku.

 

 

 

Když lidé chtěli vyjádřit, jak je Bůh chrání, nestačila jim slova. V Bibli je proto mnoho obrazných vyjádření. 
Zamysli se nad tím, kdo všechno tě chrání a můžeš (třeba s pomocí) zkusit následující kvíz.