Pracovní listy o symbolech v biblických příbězích

Symbol HORA

V našich dalších pracovních listech můžete hledat, co se skrývá v příbězích v Bibli. Dnes si povídáme o hoře. Hora v Bibli je místo mezi nebem a zemí, kde se člověk může setkat s Bohem. Tak Mojžíš vystoupil na horu, aby mluvil s Bohem a přinesl Izraelcům Desatero přikázání. Ježíš se na hoře proměnil, aby ukázal učedníkům svou slávu.

Pracovní list - hora.