Minulou neděli jsme četli evangelium O dobrém pastýři. Můžete si vystřihnout nebo vybarvit a nalepit malé obrázky k tomuto (a jiným) tématům z dílny naší redakce.

Tyto podklady najdete v tomto Souboru malých obrázků, který může mít široké použití! Obrázky odpovídají některým tématům z nedělních evangelií v období září - říjen 2016 (cyklus C) a jsou doplněny o obrázky vybraných světců, kteří slaví v tomto období svátek.

►V tomto souboru najdete 9 obrázků:

♦Dobrý pastýř, ♦Sv. Václav a sv. Ludmila, Lazar a boháč, Sv. František, 10 malomocných, Soudce a vdova, Farizeus a celník, Zacheus, Svatá Anežka.


►Soubor obrázků můžete naxeroxovat (na bílý nebo i barevný papír), rozstříhat a použít:

1. jako malou pozornost pro děti při mši 

2. k vybarvení a nalepení do sešitu při náboženství, pokud probíráte dané téma

3. jako záložku do knížky

4. jako odměnu k soutěžím, k motivaci dětí, na nástěnku, ke kvízům apod.

5. k založení sbírky malých obrázků - tady si určitě vybavíme "svaté obrázky" různých světců i různých poutních míst, které se dříve sbíraly a schovávaly na památku....

 ...další použití obrázků určitě vymyslíte spolu se svými dětmi!