Světový den nemocných poprvé vyhlásil papež Jan Pavel II. v roce 1992. Každý rok připadá na 11. únor, což je den, kdy také slavíme jeden svátek Panny Marie. Víš, který to je? Podívej se do kalendáře nebo popros někoho dospělého o radu. Jistě se ti už podařilo vypátrat, že odpověď na otázku je: svátek Panny Marie Lurdské. Tento zvláštní název je podle místa ve Francii, které se jmenuje Lurdy. 

Časopis In!, s nímž mediálně spolupracujeme, nabízí vyprávění dívky, která měla moc ráda svého dědečka a prošla s ním spolu se svou rodinou utrpením nemoci zvané Alzheimerova nemoc. Její vyprávění je obyčejné i smutné, ale nutí nás to zamyslet se nad tím, kde kolem nás a v naší rodině jsou nemocní a staří lidé, které bychom mohli potěšit svou návštěvou nebo konkrétní pomocí.

Jak se s tím vypořádáš?

Každé utrpení můžeš i TY zmírnit,
protože v nemocném člověku můžeš vidět Ježíše
a nabídnout svou pomoc starému člověku Bohu.

Vždyť nám Písmo říká:
"Cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto maličkých,
pro mě jste udělali!" Mt 25,40

Mediálně spolupracujeme s časopisem IN,
z jehož únorového čísla/2023
jsme se svolením převzali tento text.