V těchto dnech si připomínáme výročí Sametové revoluce. Už 30 let je naše země na cestě k demokracii a svobodě.

 

Bůh dal lidem rozum, aby se mohli svobodně rozhodovat, jak chtějí žít. Můžeme se rozhodnout, že budeme přát svobodu i jiným lidem, nebo že jim ji pro svůj prospěch omezíme nebo dokonce násilím vezmeme.  Před Sametovou revolucí naše země svobodná nebyla, protože svobodu jedné skupiny lidí omezovali jiní lidé. Chtěli žít na úkor těch, kdo měli nějaký majetek, lepší vědomosti, něco skvělého uměli nebo měli křesťanskou víru. Ti lidé se nazývali komunisté.

Zpracováno se svolením z časopisu Duha, Barevný život s vírou, 20.10.2019

Aktuální číslo Duhy se rozhodlo při příležitosti 30. let výročí Sametové revoluce věnovat pozornost čtyřem osobnostem katolické církve, kterých se komunistické pronásledování dotklo až tak, že se v současnosti usiluje o jejich blahořečení. Leporelo obsahuje zkrácené a zjednodušené životopisy P. Josefa Toufara, Josefa kardinála Berana, boromejky Vojtěchy Hasmandová a františkánky Elišky Pretschnerové.

Podobizny nakreslila A. Krejčí a komixové zpracování jejich života si můžete přečíst na stránkách Duhy.

 

K výročí Sametové revoluce si můžete také poslechnout video z archivu České televize Dějiny českého udatného národa