Ve 14 zastaveních křížové cesty si připomínáme, kolik těžkých věcí Ježíš prožil a vydržel poté, co byl vydán k ukřižování. To je událost, která se odehrála až na Velký pátek, který slavíme těsně před Velikonocemi. Protože ale máme celou postní dobu prožívat tak, abychom se obrátili a co nejvíce přiblížili k Ježíši, mohou nám k tomu být jednotlivá zastavení dobrými pomocníky.

CO JE KŘÍŽOVÁ CESTA A PROČ SE JI MODLÍME?

Ježíš jako člověk během svého života na zemi prožil mnoho různých bolestí a těžkostí, třeba i takových, jaké prožíváme my. Proto nám rozumí. Kromě toho ale jako Bůh může vstupovat do našich srdcí, proměňovat je, uzdravovat a posilovat. Záleží ale také i na nás, nakolik jsme ochotni ho pozvat do svého života a uvěřit mu.

Křížovou cestu se lidé většinou modlí společně, především v pátek a v době postní. Můžeme se ji ale modlit klidně i sami, kdykoli, a není vůbec nutné projít všechna zastavení. Důležité je chtít se setkat s Ježíšem a pustit ho do svých starostí, zranění apod.

Ti, kdo rádi vybarvují, si mohou vytisknout jednotlivé obrázky jako omalovánky. Najdete je u každého zastavení pod barevným obrázkem. Na konci křížové cesty najdete také celý omalovánkový soubor i s texty.

Sešit s křížovou cestou ke stažení:

Celá křížová cesta s omalovánkami zobrazená níže je zde ke stažení jako Omalovánkový sešit (2 MB) ve formátu pdf.


ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

1. zastavení - Ježíš před Pilátem

Ježíš byl nespravedlivě odsouzen – přestože byl v právu, nebránil se, ale vše trpělivě snášel. I my se můžeme setkat s tím, že někdo odsoudí nebo poníží našeho kamaráda, spolužáka – Ježíšův příklad nám v těchto chvílích může být posilou, abychom dokázali být nablízku slabšímu, i když mu třeba nerozumíme, a nepřidat se z pohodlnosti či strachu na stranu silnějšího.

1. zastavení

Omalovánka ke stažení: 1. zastavení A 1. zastavení A (GIF, 28 kB)1. zastavení B 1. zastavení B (GIF, 8 kB)


2. zastavení - Ježíš přijímá kříž

Ježíš byl odsouzen k ukřižování. Vojáci ho nejdříve bičovali a přitom se mu vysmívali. Ježíš to všechno trpělivě snášel – pro nás. Proto nikdy nejsme sami, i když se nám děje cokoli zlého, když nás něco trápí. Ježíš zná každou naši starost a může nám pomoci ji překonat – někdy je to on sám, kdo nás posílí, ale možná mnohem častěji k nám přichází s našimi rodiči, kamarády nebo s kýmkoli jiným, s kým se v životě setkáváme.

2. zastavení

Omalovánka ke stažení: 2. zastavení A 2. zastavení A (GIF, 61 kB)2. zastavení B 2. zastavení B (GIF, 20 kB)


3. zastavení - Ježíš padá pod tíhou kříže poprvé

Kříž byl těžký a Ježíš upadl – možná byly na cestě kameny, možná do něho někdo strčil… My také z různých příčin zakopáváme. Někdy to bolí více, někdy méně, někdo se nám směje, jiný pomůže. Vždy ale můžeme mít před očima Ježíše, který se zvedl a statečně šel dál.

3. zastavení

Omalovánka ke stažení: 3. zastavení A 3. zastavení A (GIF, 38 kB)3. zastavení B 3. zastavení B (GIF, 25 kB)


4. zastavení - Ježíš potkává svoji Matku

Ježíš musel jít svou cestou sám. Kolem něho bylo mnoho lidí, kteří se k němu chovali ošklivě a zle se na něho dívali. Ale byla mezi nimi i jeho maminka Maria – určitě byla velmi smutná, možná plakala, ale byla s ním. Tak i my můžeme svým pohledem nebo blízkostí potěšit ty, kdo se trápí.

4. zastavení

Omalovánka ke stažení: 4. zastavení A 4. zastavení A (GIF, 21 kB)4. zastavení B 4. zastavení B (GIF, 38 kB)


5. zastavení - Šimon pomáhá Ježíšovi nést kříž

V jednu chvíli vojáci vybrali z davu muže jménem Šimon, aby Ježíšovi pomohl, protože už byl velmi unavený. Šimonovi se asi moc nechtělo, možná pomohl jen z donucení. Nezapomínejme na to, že v každém, kdo potřebuje pomoc, na nás čeká Ježíš.

5. zastavení

Omalovánka ke stažení: 5. zastavení A 5. zastavení A (GIF, 49 kB)5. zastavení B 5. zastavení B (GIF, 42 kB)


6. zastavení - Veronika podává Ježíšovi roušku

Na Ježíšově cestě se setkáváme i se statečnou Veronikou – nebála se ani rozzlobeného davu, ani přísných vojáků, přistoupila k Ježíši a otřela mu zpocený a poškrábaný obličej. My také můžeme i maličkostí udělat velkou radost nemocným nebo smutným lidem kolem nás.

6. zastavení

Omalovánka ke stažení: 6. zastavení A 6. zastavení A (GIF, 28 kB)6. zastavení B 6. zastavení B (GIF, 23 kB)


7. zastavení - Ježíš padá pod tíhou kříže podruhé

Cesta byla dlouhá a namáhavá, Ježíš znovu upadl. Mohl zůstat ležet, ale vstal a šel dál, aby nás zachránil. Jak často se nám třeba jen nechce ráno vstát z postele, zvlášť když nás čeká nějaký těžký úkol. Rádi bychom zůstali ležet a pak se nějak vymluvili. I v takové chvíli nám může být Ježíš příkladem a posilou.

7. zastavení

Omalovánka ke stažení: 7. zastavení A 7. zastavení A (GIF, 38 kB)7. zastavení B 7. zastavení B (GIF, 36 kB)


8. zastavení - Plačící ženy jeruzalémské

Ježíš potkal několik maminek, které ho litovaly. On jim ale řekl, aby více než nad ním plakaly nad těmi, kdo ho vydali k ukřižování a byli na něj zlí. Obrací se tím ale i na nás, abychom nebyli lhostejní k těm, kdo se chovají ošklivě.

8. zastavení

Omalovánka ke stažení: 8. zastavení A 8. zastavení A (GIF, 17 kB)8. zastavení B 8. zastavení B (GIF, 31 kB)


9. zastavení - Ježíš padá pod tíhou kříže potřetí

Po další namáhavé cestě Ježíš upadl potřetí. Byl jistě už velmi unavený, přesto se znovu zvedl, aby došel až do cíle své cesty. Každému z nás se někdy něco nedaří, třeba stavba z kostek, učení něčeho nového nebo se naopak nemůžeme zbavit nějakého zlozvyku. I v těchto chvílích je nám Ježíš nablízku a my se k němu můžeme obracet s prosbou o sílu a vytrvalost.

9. zastavení

Omalovánka ke stažení: 9. zastavení A 9. zastavení A (GIF, 38 kB)9. zastavení B 9. zastavení B (GIF, 16 kB)


10. zastavení - Ježíš svlečen ze šatů

Po namáhavé cestě nakonec Ježíšovi vzali i oblečení. Člověk si často na oblečení zakládá a je nespokojený, když nemůže mít vše, co se mu líbí. Ale není to jen Afrika a další chudé země, kde děti i dospělí žijí ve veliké chudobě. I mezi námi může být kamarád, kterému rodiče nemohou koupit nic nového. Může proto být ostatními odstrkován, může se stydět. Jak se k němu zachovám já?

10. zastavení

Omalovánka ke stažení: 10. zastavení A 10. zastavení A (GIF, 20 kB)10. zastavení B 10. zastavení B (GIF, 30 kB)


11. zastavení - Ježíš je ukřižován

Vojáci Ježíše přibili ke kříži, vztyčili ho a vydali na posměch lidem. Těch, kdo Ježíše měli opravdu rádi, zbylo pod křížem jen několik. I nás Ježíš zve, abychom zůstávali s ním a také abychom k němu ukazovali cestu těm, kdo ho neznají.

11. zastavení

Omalovánka ke stažení: 11. zastavení A 11. zastavení A (GIF, 56 kB)11. zastavení B 11. zastavení B (GIF, 21 kB)


12. zastavení - Ježíš na kříži umírá

Ježíš i ve chvíli, kdy mu lidé způsobili velikou bolest, ponížili ho a mnozí ho opustili, všem odpouští. My se často zlobíme i pro maličkosti – zkusme s Ježíšem více odpouštět a modlit se za ty, kdo dělají něco špatného nám nebo druhému.

12. zastavení

Omalovánka ke stažení: 12. zastavení A 12. zastavení A (GIF, 24 kB)12. zastavení B 12. zastavení B (GIF, 30 kB)


13. zastavení - Snímání z kříže

Když Ježíš zemřel, dali jeho mrtvé tělo do náruče jeho mamince Marii. I v tuto chvíli jsou na světě rodiče, kteří drží v náručí své umírající dítě – v nemoci, v chudobě, ve válkách. Nezapomínejme na ně, ani na ty, kdo jim pomáhají!

13. zastavení

Omalovánka ke stažení: 13. zastavení A 13. zastavení A (GIF, 39 kB)13. zastavení B 13. zastavení B (GIF, 28 kB)


14. zastavení - Ježíš uložen do hrobu

Pána Ježíše uložili do hrobu, který zavalili kamenem. Učedníci byli smutní, bezradní – my už ale víme, že Ježíš třetího dne vstal z mrtvých a znovu navštěvoval své přátele.

14. zastavení

Omalovánka ke stažení: 14. zastavení A 14. zastavení A (GIF, 36 kB)

Ježíšovo zmrtvýchvstání si můžeme představit třeba jako když vložíme semínko do země a zakryjeme ho hlínou. Semínko je většinou suché a tvrdé, vypadá jako mrtvé. Pod hlínou nejprve není nic vidět, ale po pár dnech čekání se objeví nová rostlinka, plná života.

14. zastavení

Omalovánka ke stažení: 14. zastavení B 14. zastavení B (GIF, 5 kB)


Různé další křížové cesty pro děti i dospělé najdete na webu Pastorace.cz