Petr a Jan jdou jako zbožní židé odpoledne do chrámu. Do chrámového komplexu vcházejí východní branou, nazývanou pro svou velikost a výstavnost Krásná. Současně s nimi přinášejí nějací muži chromého člověka, aby se v bráně mohl posadit na své obvyklé místo, kde prosil ty, kteří vcházeli, o nějakou tu almužnu (dar). Prostě žebral. Co se událo bezprostředně poté, si přečtěte v knize Skutků apoštolů 3, 1-20. Příběh Pavlova zatčení si můžete přečíst v poslední části zmíněné knihy Skutků apoštolů (Pavlovo zatčení v Jeruzalémě (Sk 21 - 23)

 

Co se stalo s učedníky po tom co Ježíš odešel zpět ke svému nebeskému Otci? Několik nejznámějších příběhů s Nového zákona v podobě omalovánkové knížky nám ukáže, jak to vše nakonec dopadlo. (Seslání ducha svatého, Petrovo kázání, Uzdravení chromého...) Jednotlivé příběhy si můžete vybarvit podle vlastní fantazie a nebo můžete použít jako předlohu.

Se svolením přesvzato z publikace Omalovánka První křesťané, kterou vydalo nakladatelství Křesťanský život.

 

Další materiály (vitrážové obrázky, omalovánky, luštěnky)  k  životu sv. Petra a Pavla.