Je to zvláštní, že v dnešní době věří na anděly kde kdo. I ti, kteří popírají existenci Boha. Možná jste už na vlastní kůži zažili jakési neviditelné varování "Tam nechoď!", "Zastav se!", "Pojď radši tudy!" Chcete se s dětmi zamyslet nad tématikou andělů strážných?

Andělé jsou duchovní, to znamená neviditelné bytosti. V některých případech na sebe ale mohou brát i tělesnou podobu, tzn. mohou vypadat i jako normální lidé. Bůh každého z nás svěřil jednomu andělovi. Tento anděl je nám věrný a chrání nás víc než naše maminka nebo tatínek – i když jsme ještě děti. Anděl strážný je také naším osobním Božím poslem a také naším poslem u Boha. Stále se dívá na Boží tvář a předkládá Bohu naše modlitby, dobré skutky a utrpení. 

V Bibli se také dočteme o andělech, kteří mají křídla. Říká se jim cherubové a serafové. Křídla jsou pro nás symbolem svobody, možnosti být rychle na potřebném místě, ale také symbolem ochrany. * V knize Job se říká, že každý člověk má svého anděla, který ho vede a ochraňuje od narození až do smrti. * V Matoušově evangeliu je také o andělech zmínka: Když Ježíš ukázal na děti, řekl: „Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi vidí neustále tvář mého Otce, který je v nebi.“ (Mt 18,10) (Text: Lenka Jeřábková)

Ke stažení:

Vitráž s anděly strážnými:  lze použít jako omalovánku nebo šablonu pro slupovací barvy na sklo.vitráž andělé strážní 

Omalovánky Cesta k andělovi použitelné jako ilustrace k modlitbě Anděle Boží a pracovní listy pro  starší děti i pro  mladší děti ztvárnila Gábina Suchlová.

starší děti   mladší děti

► Jak si vyrobit ručně zdobené anděly a další podklady najdete v sekci Andělé strážní