Když jsme nemocní, zažíváme osamělost. Pozornosti vůči utrpení nemocných a těch nejzranitelnějších se křesťané učí právě od Ježíše. Evangelium nás vyzývá, abychom se osobně zapojili do péče o nemocné. Naléhá na nás, abychom otevřeli oči a srdce pro utrpení těch, kteří potřebují naši péči a útěchu, podporu a společenství. Pomáhat nemocným znamená jít je navštívit, dělat jim společnost, potěšit je naší pozornou a láskyplnou přítomností.

Přinášíme vám malou ukázku z knížky Skutky milosrdenství s podtitulem Jak na ně?, kterou vydalo nakladatelství Paulínky.

Tato publikace nabízí mnoho možností, jak ji využít při práci s dětmi. Najdete v ní informace o jednotlivých skutcích milosrdenství i s konkrétními úkoly a zamyšleními. Nejenže se děti s jednotlivými skutky více seznámí, ale uvědomí si také potřebu jejich konání v každodenním životě. Můžete ji používat jako zdroj materiálu pro katecheze ve skupinách dětí mladšího školního věku (8-11 let) nebo z ní čerpat podněty pro zamyšlení při nedělních bohoslužbách s dětmi. Najde rovněž bohaté využití v rodinách, zvláště při společné četbě a úvahách.

 

 

„Bratři a sestry, tvář Boží je milosrdná a neustále trpělivá. Pomysleli jste někdy na trpělivost Boha, trpělivost, kterou má On s každým z nás? Tak tato trpělivost je jeho milosrdenství.“ Papež František si přeje, aby křesťané znovu objevili Boží milosrdenství. Máme se jako křesťané zamilovat do milosrdenství, něhy a věrnosti Boží lásky, protože je to příklad právě takové lásky, kterou jsme povoláni milovat své bližní. A jak napsal svatý Jan od Kříže: „Na sklonku života budeme souzeni podle lásky.“ 

 

Se svolením převzato z knihy Skutky milosrdenství. Jak na ně? Vydalo nakladatelství Paulínky