Knížka s podtitulem Pokračování velké cesty je praktickou pomůckou pro děti, které přistoupí k prvnímu svatému přijímání. Nabízí jednoduše sdělené základní pravdy o svátosti eucharistie a smíření vhodně doplněné příklady ze života několika světců. V druhé části uvádí přehled nejdůležitějších modliteb recitovaných při společné liturgii a další podněty pro soukromou denní modlitbu.

 

Tvá velká cesta s Ježíšem, která začala křtem, dál pokračuje. Možná se připravuješ na 1. svaté přijímání. Těšíš se, že ti třeba někdo dá nějaký dárek. Ale nejkrásnější dárek je právě ten, který obdržíš: Kristovo tělo pod způsobou chleba. Je možná těžké všemu hned porozumět, ale to nevadí. Představ si, že ani ti nejvzdělanější dospělí zde na zemi nikdy neporozumí tomu, jaké bohatství jsme dostali v tomto ohromném daru. Mše ti od začátku pomáhá připravit srdce pro přijetí Ježíše a také tě zapojuje spolu s dalšími věřícími do jednoho těla církve.

 

                                      Ježíš na tebe zvláštním způsobem čeká při každé mši svaté.
                                                  Chce tě ale vést a doprovázet každý den.  

 

Nezapomeň mu svěřovat, co ti dělá radost
 i své starosti.

Se svolením převzato z knížky Poprvé u Ježíšova stolu, kterou vydalo nakladatelství Paulínky