Svatý Martin byl původně římský voják, později poustevník i biskup, který žil ve Francii ve 4. století. Podle legendy bývá zobrazován jako voják, který se dělí se žebrákem o svůj plášť...

Dal se pokřtít a odešel z armády. Žil jako poustevník, později byl zvolen proti své vůli biskupem (legenda také říká, že se schovával mezi husy, protože se zdráhal přijmout tuto poctu). 

Přečtěte si vyprávění z knihy o sv. Martinovi!

Projděte si s dětmi omalovánky a texty o svatém Martinovi (na konci stránky vyzkoušejte i výborný recept na svatomartinské rohlíčky!)

V tomto listopadovém období se konají lampiónové průvody, můžete se nechat s námi inspirovat výrobou lampiónů nebo si vyluštit  rébus o světle!

Katechezi o sv. Martinovi připravilo ADKS v Praze, Lenka Jeřábková, David Žofák.