28. září slavíme státní svátek na počest knížete a hlavního ochránce české země - svatého Václava. Ke svatému Václavovi se náš národ obrací s prosbami o přímluvu, neboť byl moudrým a laskavým panovníkem naší země. Žil svůj život ve víře v Ježíše a snažil se zlo přemáhat dobrem.

Svatý Václav se narodil v 10. století jako syn přemyslovského knížete Vratislava v Praze. O malého Václava se často starala jeho babička Ludmila. Vyprávěla mu všechno, co znala o Pánu Bohu, o jeho dobrotě a lásce a učila ho pokoře před ním. Jako mladý se Václav učil bojovat a zakrátko jezdil na různá vojenská tažení.

Václav byl znám pro svou mírnost, poctivost i zbožnost. Mnozí to ale považovali za zbabělost. Jeho bratru Boleslavovi byl Václav trnem v oku. Vymyslel tedy plán, jak se ho zbavit a usednout sám na knížecí stolec. Pozval ho k sobě na vlastní tvrz ve Staré Boleslavi a tam ho nechal zavraždit.

Václavovo tělo bylo později převezeno do Prahy a uloženo v kostele sv. Víta a mnoho poutníků a nemocných přicházelo, aby prosilo Václava o přímluvu.  A podle legendy byli mnozí uzdraveni.

Přinášíme vám příběh z Václavova života. Jeden kníže, který se jmenoval Radslav, se doslechl, že Václav nerad bojuje. Myslel si: "To bude snadná kořist pro mé vojáky." A uspořádal proti Václavovi válečné tažení.

 

Podle legendy Radslav o tomto setkání s Václavem vyprávěl neobyčejný příběh: "Když jsem se přiblížil k Václavovi, uviděl jsem na jeho čele kříž a vedle něho stát anděly. Poznal jsem, že Václav je pod Boží ochranou, a proto jsem se raději vzdal."

Se svolením převzato z publikace Svatý Václav, edice Poznáváme naše světce,
kterou vydalo Centrum pro katechezi Arcibiskupství olomouckého 2015.

 

Nabízíme ke stažení tyto materiály pro děti: