Brzy oslavíme svátek Těla a krve Páně neboli Boží tělo. V tento den je zvykem, že se konají tzv. procesí. To je průvod ulicemi města nebo uvnitř kostela s Nejsvětější svátostí, k chvále a díkůvzdání. Možná se také u vás bude takový průvod konat.

V Nejsvětější svátosti se stále naplňuje Ježíšův příslib: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28,20). Radujme se  z této přítomnosti! Ježíš chce být blízko každému z nás, posilovat nás, provázet nás. A také prosme za lidi, kteří žijí kolem nás, aby Boží lásku zakusili a nechali se jí proměňovat.

 

 

 

slavíme eucharistii s Duhou

 

Se svolením převzato z časopisu Duha.