Jsou Bůh Otec, Ježíš Kristus a Duch Svatý tři různí bohové?
Ne. Je jen jeden Bůh, jeden Bůh ve třech osobách.

Bůh totiž není osamělý, ale vytváří vnitřní společenství:
Otec, Syn a Duch Svatý. Toto tajemství nazýváme Trojicí.
Díky Ježíšovi víme, že Bůh je v Trojici.


Ježíš Kristus je dokonce člověk i Bůh.
A přece hovořil s Bohem, svým Otcem.
Nemluvil přitom sám k sobě.

Slíbil nám příchod Ducha Svatého,
který́ je Bohem stejně jako Otec a Syn.

 

Jeden ve třech?!?

To, že je Bůh ve třech osobách, je jedno z nejhlubších tajemství víry. Lidé se neustále snažili vyjádřit něco z toho, co naprosto přesahuje možnosti lidského rozumu. A tak je Trojice znázorňována jako strom s kořeny, kmenem a korunou.

Stejně nedostatečný́ je ale i obraz zachycující Trojjediného Boha jako duhu, kde spolu fungují slunce, déšť a barvy.

Skoro dva tisíce let staré je i přirovnání ke třem spojeným svícím hořícím jediným plamenem.

Všechny tyto obrazy se snaží zachytit nepochopitelnou realitu: že Bůh je jeden, a přece vytváří niterné společenství.

 

Náhled

Se svolením převzato z knížky: 
YouCat pro děti