Nová knížka z nakladatelství Paulínky je vhodná na památku křtu dítěte, ale i k pozdějšímu uchopení této svátosti pro děti. Je určená k vyplňování a vlepení fotografií. Naleznete zde prostor dopsat, kdo byl u křtu, jméno dítěte, patrona, proč ho rodiče vybrali, v čem může být patron příkladem a mnohé další. Vše je doplněno biblickými citáty týkajícími se svátosti křtu a jedinečnosti každého člověka v Božích očích. Navíc zde naleznete popis průběhu samotného křtu s vysvětlením, co jednotlivé úkony a symboly znamenají (svíce, rouška, olej...)

 

 

 

Hospodin tě povolal od mateřského lůna,
již v mateřském životě tě nazval jménem. 
              (srov. Iz 49,1.4)

Povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.
Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný,
protože jsem si tě zamiloval.
              (srov. Iz 43,1.4)

Copak může zapomenout žena
          na své nemluvně,
není jí líto syna vlastního těla?
     I kdyby ona zapomněla,
já přece na tebe nezapomenu!
     (srov. Iz 49,14-15)

         

Se svolením převzato z knížky Tvůj křest, kterou vydalo nakladatelství Paulínky.