Poslední číslo DUHY v letošním roce je určené zejména mladým rodinám, které chtějí, aby to, co spolu s dětmi prožívají na Štědrý večer, nebyla jen pouhá lidová tradice. Časopis nabízí náměty, jak si uspořádat Štědrý večer přímo doma.

Najdete v něm text k rozsvěcení vánočního stromku, společnou modlitbu, přímluvy, převyprávěný text vánočního evangelia, ale také aktualizovaný příběh o Josefovi, Marii a malém Ježíši jako bezdomovců za městem, do kterých se promítají stereotypní představy spokojených a usedlých obyvatel Betléma.

Přejeme požehnané vánoční svátky a děkujeme za vaši přízeň!