Jestli znáte pojem Hromnice, možná víte také to, že se tento den v křesťanské tradici ztotožňuje se svátkem Uvedení Páně do chrámu. Kdybychom si tuto událost spojili s tím, co vyslovujeme ve čtvrtém tajemství radostného růžence: "kterého jsi v chrámě obětovala...", jistě nás napadne význam tohoto dne. 

Na obrázku vidíte muže, který malého Ježíška drží v náručí. Jmenuje se Simeon. Tento člověk řekl o Ježíšovi, že je Světlem pro všechny národy. To mohl říci jen někdo, kdo měl prorockého ducha a viděl věci docela jinak, než jak je bylo možné lidsky vnímat. Celé vyprávění najdete v Bibli v Lukášově evangeliu, kapitola 2, verše 22-40 (Lk 2,22-40). V katolické církvi se tento svátek označuje pojmem "Uvedení Páně do chrámu", lidově se mu však říká hromnice.

Tradice

Od slova hromnice je odvozeno také slovo hromničky, což jsou svíčky, které se v tento den žehnají. Hromničky se v dřívějších dobách zapalovaly v oknech a měly spolu s modlitbou chránit lid před bouřkami. Svíce nám však také připomíná Ježíše tím, že "sebe sama stravuje, aby jiným dala světlo". 

"Na Hromnice o hodinu více" říká stará pranostika a je v ní kus pravdy. Dříve tímto dnem končila doba vánoční, proto je možno ještě občas zahlédnout vystavený betlém v kostele až do tohoto dne. V každém případě můžeme na Hromnice jasně rozeznat při ranním vstávání, že je již dříve světlo.

Vyrobte si s dětmi svíčky - Hromničky, tak se totiž svíce žehnané v tento den nazývají.


                            

Uvedení Páně - doplňovačka   Omalovánka, autorka: Soňa Häusl-Vad             Obětování v chrámě    

Bludiště - hledejte název svátku

HROMNICE skládačka - pro starší děti 

  • Vyrobte si s dětmi svíčky - Hromničky, tak se totiž svíce žehnané v tento den nazývají.