Po Ježíšově smrti se učedníci neustále obávali, že si pro ně přijdou římští vojáci a zatknou je. Toho dne se někteří sešli v jedné místnosti ve městě a raději se zamkli. Najednou se ale stal zázrak!

Ježíš se objevil v místnosti mezi nimi. "Ty žiješ!" začali volat učedníci. Ježíš jim ukázal rány po hřebech, kterými byl přibit na kříž. Tehdy učedníci pochopili, že sice opravdu zemřel, ale že také vstal z mrtvých.

Možná i my se někdy bojíme. Ale stejně jako u apoštolů Bůh počítá s naší slabostí i strachem.  Ví, že nám někdy schází odvaha, a proto přichází, aby nám v těch chvílích byl nablízku a posílil nás. O tom, co řekl učedníkům, se můžete dočíst v Bibli v Novém Zákoně v evangeliu sv. Jana ve 20. kapitole. 

Se svolením převzato z knížky 365 příběhů z Bible od Sally Ann Wrightové, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2017. V knize najdete na každý den v roce krátký příběh z Bible, převyprávěný pro dětské posluchače, který může posloužit jako výborná pomůcka k večerní modlitbě v rodině.