Jednou šel Pán Ježíš na vysokou horu. Vzal s sebou jenom tři apoštoly, Petra, Jakuba a Jana. Když byli nahoře, najednou se Pán Ježíš proměnil. Šaty mu zbělely a celý krásně zářil.

Vedle Pána Ježíše se objevili dva muži a začali si s ním povídat. Byli to Mojžíš a Eliáš. Všichni tři apoštolové se velmi podivili, co se to děje. Petr navrhl: „Pane Ježíši, moc se nám tu líbí. Co kdybychom tu zůstali? Postavíme tu tři stany. Jeden pro Tebe, jeden pro Mojžíše a jeden pro Eliáše.“

Ještě Petr ani nedomluvil, když se z nebe ozval Boží hlas: „To je můj milovaný Syn. Toho poslouchejte.“

Jakmile to učedníci uslyšeli, velmi se polekali. Padli na zem a moc se báli. V tom k nim přišel Pán Ježíš a řekl: „Vstaňte, nebojte se.“ Když apoštolové vstali, viděli už jen Ježíše.

(Přepsaný text  přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

Důvěra v Hospodina

Rekvizity: tatínek s dítětem předškolního věku v náruči - dítě sedí klidně a PEVNĚ se drží

Zcela určitě už jste, děti, byly někdy s rodiči na horách. Tam se hodně chodí a potom vás často z toho chození bolí nohy. Nejlepší pak je, když vás tatínek vezme do náručí tak, jako to zde ukazuje jeden tatínek u oltáře. Všimli jste si, jak se ho jeho dítě pevně drží, nekroutí se, nestěžuje si, nesune se dolů? Určitě se jim takhle spolu dobře půjde a brzy dojdou domů.

Bůh je náš tatínek, který nás taky nosí ve své náruči. Nejen na horách a na procházce, stále! Je na nás, jestli se ho budeme pevně držet nebo se budeme všelijak kroutit a bát se. Když nás nepustí náš tatínek, proč by to udělal on? Je daleko silnější... Z tatínkovy náruče vyrostete, z Boží náruče nikdy."

Autor: Ludmila Vyskočilová, P. Angelo Scarano

 

TEXTY K TÉTO AKTUÁLNÍ NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

PODNĚTY Z REDAKCE DETI.VIRA:

DL - 2. neděle postní, A DL - 2. neděle postní, A  nebo formát Pdf: DL - 2.neděle postní, A 

Proměnění na hoře Proměnění na hoře 

 Pracovní list HORA, autor: Alena Brožová

► K nahlédnutí další materiály: Pracovní list 1 a Dětský list 

► Další materiály najdete v sekci svátek Proměnění Páně


PODNĚTY PRO KATECHEZI ODJINUD:

► Omalovánka - 2. neděle postní, A -  autor: Soňa Häusl-VadováOmalovánka - 2. neděle postní, A

2. neděle postní - Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze

 KSAP Praha nabízí také křížovku Postní doba je každý rok nebo cyklus: Otázky-doba postní a Svatý týden + Postní Biblická cesta - plakáty a k tomu Metodika-postní cesta

Z webu kanan.cz se svolením možno použít: List k zamyšleníKvíz z Kanánu pro menší dětiKvíz pro staršíbarevný komix, rovněž v černobílé verzi nebo Omalovánka a Omalovánka - proměnění na hoře

Evangnet také nabízí katechezi pro děti k tomuto tématu: autor Zdeněk Šorm

 

VIDEONÁMĚTY:  

► Z Českobudějovického biskupství k nám míří povídání pro menší děti s Martinou Fürstovou (přidáváme v pátek) nebo video pro starší děti zvané Minikatecheze z Českobudějovického biskupství (rovněž přidáváme koncem týdne). 

► P. Roman Vlk se zamýšlí nad evangeliem 2. neděle postní ve videu z Vlčího doupěte nebo videoseriál z cyklu UŽ VÍM!

► Spoločnosť Božieho Slova / Verbisti nabízejí videokatechezi k 2. neděli postní