Jednou šel Pán Ježíš na vysokou horu. Vzal s sebou jenom tři apoštoly, Petra, Jakuba a Jana. Když byli nahoře, najednou se Pán Ježíš proměnil. Šaty mu zbělely a celý krásně zářil.

Vedle Pána Ježíše se objevili dva muži a začali si s ním povídat. Byli to Mojžíš a Eliáš.

Všichni tři apoštolové se velmi podivili, co se to děje. Petr navrhl: „Pane Ježíši, moc se nám tu líbí. Co kdybychom tu zůstali? Postavíme tu tři stany. Jeden pro Tebe, jeden pro Mojžíše a jeden pro Eliáše.“

Ještě Petr ani nedomluvil, když se z nebe ozval Boží hlas: „To je můj milovaný Syn. Toho poslouchejte.“

Jakmile to učedníci uslyšeli, velmi se polekali. Padli na zem a moc se báli. V tom k nim přišel Pán Ježíš a řekl: „Vstaňte, nebojte se.“ Když apoštolové vstali, viděli už jen Ježíše.

(Přepsaný text  přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


TEXTY K TÉTO AKTUÁLNÍ NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT PRO DĚTSKOU KATECHEZI

Téma: Důvěra v Hospodina

Autor: Ludmila Vyskočilová, P. Angelo Scarano

Rekvizity: tatínek s dítětem předškolního věku v náruči - dítě sedí klidně a PEVNĚ se drží

Promluva: "Zcela určitě už jste, děti, byly někdy s rodiči na horách. Tam se hodně chodí a potom vás často z toho chození bolí nohy. Nejlepší pak je, když vás tatínek vezme do náručí tak, jako to zde ukazuje jeden tatínek u oltáře. Všimli jste si, jak se ho jeho dítě pevně drží, nekroutí se, nestěžuje si, nesune se dolů? Určitě se jim takhle spolu dobře půjde a brzy dojdou domů.

Bůh je náš tatínek, který nás taky nosí ve své náruči. Nejen na horách a na procházce, stále! Je na nás, jestli se ho budeme pevně držet nebo se budeme všelijak kroutit a bát se. Když nás nepustí náš tatínek, proč by to udělal on? Je daleko silnější... Z tatínkovy náruče vyrostete, z Boží náruče nikdy."


Materiály pro práci s dětmi:

DL - 2. neděle postní, A DL - 2. neděle postní, A (JPG, 67 kB) nebo jiný formát DL-2.neděle postní, A (264 kB)

Proměnění na hoře Proměnění na hoře (JPG, 1 MB) 

 Pracovní list HORA

 K nahlédnutí další materiály: Pracovní list 1. (GIF, 46 kB)Pracovní list 2 (139 kB) Dětský list (196 kB)

Omalovánka - 2. neděle postní, A Omalovánka - 2. neděle postní, A -  autorka je Soňa Häusl-Vad

Další materiály najdete v sekci svátek Proměnění Páně.