Jednou přišel Pán Ježíš se svými učedníky k samařskému městu. Všichni byli velmi unavení a měli veliký hlad a žízeň.

Pán Ježíš poslal učedníky, aby koupili něco k jídlu a sám se zatím posadil u studny. Neměl ale žádnou nádobu, do které by si nabral vodu.

Za chvíli přišla jedna žena z města s vědrem na vodu. Pán Ježíš ji poprosil: „Prosím, dej mi napít.“ Žena se moc divila, že ji Pán Ježíš o něco prosí. Pán Ježíš byl totiž žid a židé většinou neměli lidi z tohoto města rádi.

Pán Ježíš jí ale řekl: „Jestli chceš, můžu dát napít já tobě. Nabízím ti vodu, po které nebudeš mít nikdy žízeň. Dá ti sílu, abys dělala jen dobré věci a došla tak do nebe.“

Žena z toho měla velikou radost a běžela zavolat ostatní lidi z města, aby se s Pánem Ježíšem také setkali.

(Přepsaný text  přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


TEXTY K TÉTO AKTUÁLNÍ NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

To bylo asi krásné žít tehdy, když žil Ježíš! Chodit s ním, mluvit s ním jako učedníci nebo třeba ta žena v evangeliu. Ježíš byl s nimi, ti se měli! Co ale my?

NÁMĚT NA DĚTSKOU KATECHEZI

Autor: Ludmila Vyskočilová, P. Angelo Scarano

Téma: Hospodin je uprostřed nás.

Rekvizity: nejsou, může být ilustrace z dětské Bible (Ježíš a Samařská žena, Ježíš s učedníky)

Promluva: To bylo asi krásné žít tehdy, když žil Ježíš, chodit s ním, mluvit s ním jako třeba učedníci nebo ta žena v evangeliu. Byl s nimi, ti se měli!

A co my? Je s námi Ježíš, abychom se ho mohli dotýkat? Co myslíte, děti?

Je s námi stále.
Je v našem srdci.
Je s námi i v eucharistii. Ukrytý v podobě chleba a vína, abychom s ním mohli být ještě blíž než učedníci a žena z evangelia.
Není jen blízko nebo vedle nás, ale je v nás.

Redkačně upraveno


Materiály k tomuto tématu:

DL - 3. neděle postní, A DL - 3. neděle postní, A nebo formát Pdf DL - 3. neděle postní, A (407 kB)

 Se svolením přejato z Příručky pro katechety, Centrum pro katechezi Arcibisk.olomouckého

Ježíš a žena u studny Ježíš a žena u studny - autorka Alena Brožová 

Voda života, Hledej rozdíly Voda života, k vytištění rovněž ve formátu Pdf, redakce deti.vira.cz

Omalovánka - 3. neděle postní, A Omalovánka - 3. neděle postní, A - autorka Soňa Häusl-Vad