Jednou šel Pán Ježíš se svými učedníky po cestě. Najednou spatřil člověka, který nic neviděl. Byl od narození slepý.

Pánu Ježíši ho bylo líto. Udělal z hlíny bláto a potřel s ním tomu slepému člověku oči. Pak mu řekl: „Jdi a umyj se v rybníku Siloe.“

Ten člověk šel, umyl se, a když se vrátil, viděl.

(Přepsaný text  přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


TEXTY K TÉTO AKTUÁLNÍ NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

Námět na dětské kázání ke 4. postní neděli nás přivede k zamyšlení, jak se nám někdy může zdát těžké Boha poslouchat a poznávat, když ho nevidíme. 

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ 

Téma: poznávání Boha skrze uzdravený zrak srdce

Autor: Ludmila Vyskočilová, P. Angelo Scarano

Rekvizity:
- malé množství sádla nebo másla
- 2 kancelářské papíry, které budou po obvodu slepené izolepou. Na spodním bude velkým písmem napsaný úryvek z evangelia nebo jakýkoliv jiný úryvek z Písma.
Oba papíry budou podloženy kartónem, aby nebyly na světle průhledné. Přes vrchní papír bude pouze patrné, že na spodním papíře je něco napsané, nebude to ale čitelné.

Promluva:

Kněz: "Mám tu dnes papír, na kterém je důležité sdělení. Uměli byste mi ho přečíst? Nesmím totiž poškodit vrchní papír."

Děti se rozdělí na čtenáře a nečtenáře. Ani jedna skupina nemůže splnit prosbu.

Kněz: "Já vám ale mohu s tímto problémem pomoci. Jestliže vrchní papír, který brání tomu, abych mohl přečíst to, co je vespod, namažu tukem, papír zprůhlední. Můžete se podívat!
Někdy se vám může zdát těžké Boha poznat, mít rád a poslouchat ho, když ho nevidím, tak jako jsme neviděli nápis na spodním papíře. Můžeme ho ale poprosit, aby nám "namastil" naše srdce, abychom ho poznali. Určitě si řeknete, že nejlepší by bylo, kdyby ten vrchní papír vůbec nebyl, kdybychom mohli Boha vidět rovnou. I to se nám jednou splní, až k němu přijdeme."

Další materiály pro práci s dětmi k tomuto tématu:

Dětský list:DL - 4. neděle postní, A DL - 4. neděle postní, A nebo formát Pdf: DL - 4. neděle postní, A 

Pracovní list o uzdravení slepého: - uzdravení slepého Uzdravení slepého 

K dnešnímu evangeliu si také můžete s dětmi vybarvovat omalovánku - autorkou je Soňa Häusl-Vad, katechetka a ilustrátorka.

Omalovánka - 4. neděle postní, A Omalovánka - 4. neděle postní, A (JPG, 409 kB)