Když byl Pán Ježíš se svými učedníky zrovna na cestách, onemocněl Ježíšův přítel Lazar. Jeho sestry Marta a Marie pro Pána Ježíše poslaly a prosili ho, aby Lazara uzdravil. Pán Ježíš se vydal na cestu, ale než knim došel, Lazar zemřel.Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, běžela mu naproti a pověděla mu, co se stalo.

Ježíš se jí zeptal: „Věříš, že můžu Lazara vzkřísit?“ Marta mu odpověděla: „Ano, Pane, věřím, že ty můžeš všechno.“

Pán Ježíš šel tedy k Lazarovu hrobu. Před vchodem byl veliký kámen. Pán Ježíš řekl lidem okolo: „Odstraňte ten kámen.“ Pak zavolal silným hlasem: „Lazare, pojď ven!“

Po těch slovech Lazar vyšel z hrobu a byl zase živý.

(Přepsaný text  přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

Téma: Bůh je všemohoucí - vzkříšení Lazara

Autor: Ludmila Vyskočilová, P. Angelo Scarano

Rekvizity:  ideální je jeden tatínek, držící dítě v náručí

Promluva:

Všiml jsem si, že máte úžasné tatínky a maminky. Kdykoliv vás drží v náručí, tak se můžete spolehnout, že vás nepustí. Když jste s nimi, nic se vám nemůže stát. A přece vás musí někdy pro vaší záchranu vzít k lékaři na injekci, na vyšetření, musí vás nechat ve školce, i když se vám do ní nechce a pak jste smutní vy i oni. Prostě vás někdy pro vaše dobro - pro vaši záchranu - musí pustit ze své náruče.

Mám pro vás úžasnou zprávu: náš Bůh je tak úžasný a mocný, že nás nikdy, ať se děje cokoliv, nepustí ze své bezpečné a milující náruče, i když se nám někdy (v nějakých situacích na nějaký na čas) může zdát pravý opak.

Redakčně upraveno

TEXTY K TÉTO AKTUÁLNÍ NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz


PODNĚTY PRO KATECHEZI:

 5. ne postní - cyklus A  neboformát Pdf: 5. ne postní - cyklus A5. ne postní - cyklus A

Pracovní list pro děti - vzkříšení Lazara vzkříšení Lazara, autorka Alena Brožová

Pracovní list s křížovkou - o Lazarovi o Lazarovi , autorka Alena Brožová

 Pracovní list s rébusy a otázkami, ke stažení také ve formátu Pdf Pracovní list s rébusy a otázkami

Omalovánka - 5. neděle postní, A Omalovánka - 5. neděle postní, A  autorka : Soňa Häusl-Vad

 

VIDEONÁMĚTY:

► PRO VĚTŠÍ DĚTI: Život Ježíše - reálně natočený film - díl: Lazar umírá -  Jan 11,1-16, díl: Marie a Marta truchlí - Jan 11,17-37 a díl: Lazar vstává z mrtvých - Jan 11, 38-57

► Z Českobudějovického biskupství k nám míří povídání pro menší děti s Martinou Fürstovou (přidáváme v pátek) nebo video pro starší děti zvané Minikatecheze z Českobudějovického biskupství (rovněž přidáváme koncem týdne). 

Animovaná pohádka nebo delší převyprávěný biblický příběh o Lazarovi s divadýlkem - s postavičkami na špejli 

► P. Roman Vlk nabízí také video k evangeliu dnešní neděle: