Dávno před tím, než se narodil Ježíš, lidé nevěděli, jak mají správně žít. Co mají dělat, aby došli do nebe. Bylo to, jako by chodili potmě. Když se narodil Pán Ježíš, jakoby se najednou rozsvítilo. Jan Křtitel to v nedělním evangeliu také dosvědčil, přišlo lidem světlo - Jan poznal bezpečně v Ježíši Božího Syna.

Pán Ježíš se stal pro lidi světlem. Světlem, které překoná každou tmu. Jako světlo ukazuje lidem správnou cestu, tak jim Pán Ježíš ukazoval, jak mají správně žít. Každý, kdo Pána Ježíše poslouchá, může se stát Božím dítětem. Bůh se o něho bude starat a dá mu všechno, co bude potřebovat.

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

 

Evangelium této neděle: Jan 1,29-34

Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa! To je ten, o kterém jsem řekl: ‘Po mně přijde ten, který má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.’ Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel křtít vodou, aby byl zjeven izraelskému národu.“
A Jan vydal svědectví: „Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‘Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.’
A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží.“

 

VŠECHNY AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

 

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

2. neděle po Narození Páně

Téma:  Ef 1,4
Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: kámen

Promluva:

Dnešní rekvizitu není těžké poznat, proto bude více zajímavé se od dětí dovědět, kde a jak se kámen vyrábí?

Podle individuálních možností dětí bude ideální, když společně přijdou na to, že kámen mohl pouze stvořit Bůh, nelze ho vyrobit. V tom případě bude kámen velmi starý, byl tu už když naše prababičky byly holčičky, když žili králové, když se ještě jenom jezdilo na koni...(zase záleží na tom, kam až si děti dovedou minulost představit). A ještě dávno předtím...  A ještě dávno předtím si mě Bůh vybral, dobře mě znal a zamiloval si mě. PODNĚTY PRO KATECHEZI:

♦  Dětský list nebo jiný formát - Pracovní list Pracovní list

 

 ♦  Dětský list nebo jiný formát: Pracovní list  Pracovní list

♦  Omalovánka - ilustrace Soňa Häusl-Vadováomalovánka - 2. ne v mez. - cyklus A2. ne v mez. - cyklus A

♦  Nedělní karty Arcidiecézního katechetického střediska v Praze
 

♦  List k zamyšleníKvíz z KanánuKvíz 2 
 

♦  barevný komix, rovněž v černobílé verzi, to vše se svolením převzato z webu kanan.cz


♦ Pracovní list - hvězda nebo ♦ Putování za hvězdou  - stolní jednoduchá hra Putování za hvězdou

♦ Omalovánka - ilustrace Soňa Häusl-Vad 2. neděle po Narození Páně - A omalovánka - 2. ne po Narození Páně - cyklus A

VIDEONÁMĚTY:
 

♦  2. neděle v mezidobí - biblické postavičky a společnost Božího slova - Verbisti

 

♦  reálně hraný film Život Ježíše:

♦  Život Ježíše - část 1 (s počátečním prologem sv. Jana: Jan 1, 1-18

♦  druhá část: Svědectví Jana KřtiteleJan 1, 18-33

 

  Z Českobudějovického biskupství k nám míří povídání pro menší děti s Martinou Fürstovou nebo video pro starší děti zvané Minikatecheze z Českobudějovického biskupství a také Minikatecheze nahraná staršími dětem