Po ukřižování Ježíše se učedníci začali bát o své životy. Dál se scházeli a vzpomínali na Pána, ale dělali to tajně. Dokonce zamykali i dveře, aby se k nim nikdo nemohl dostat.

Jednou byli všichni spolu, jen Tomáš s nimi nebyl. Vtom se mezi nimi objevil Pán Ježíš. Učedníci se polekali, protože ho nemohli poznat. Pán Ježíš jim ale řekl: „Nebojte se!“ Pak jim ukázal svoje ruce, na kterých byly vidět rány od hřebů a svůj probodnutý bok. Když učedníci Pána Ježíše poznali, měli velikou radost.

Druhý den vypravovali učedníci Tomášovi, co zažili, ale on jim nevěřil. Řekl jim: „Dokud sám Ježíše neuvidím živého, nebudu tomu věřit.“

Za týden byli zase všichni spolu, tentokrát i s Tomášem. Ježíš za nimi znovu přišel. Pozdravil je a vyzval Tomáše: „ Podívej se na mě. Poznáváš mě?“ Jakmile Tomáš Ježíše uviděl, měl velikou radost a řekl: „Ty jsi Ježíš, náš Pán. Teď už věřím, že jsi vstal z mrtvých. Proto budu dělat už jenom to, co chceš ty. “

(Přepsaný text  přejat se svolením z webu www.kanan.cz)
Když byl Pán Ježíš ukřižován, začali se učedníci bát o své životy. Dál se scházeli a vzpomínali na Pána Ježíše, ale dělali to tajně. Dokonce zamykali i dveře, aby se k nim nikdo nemohl dostat.
Jednou byli všichni spolu, jen Tomáš s nimi nebyl. Vtom se mezi nimi objevil Pán Ježíš. Učedníci se polekali, protože ho nemohli poznat. Pán Ježíš jim ale řekl: „Nebojte se!“ 1. Pak jim ukázal svoje ruce, na kterých byly vidět rány od hřebů a svůj probodnutý bok. Když učedníci Pána Ježíše poznali, měli velikou radost.
Druhý den vypravovali učedníci Tomášovi, co zažili, ale on jim nevěřil. Řekl jim: „Dokud sám Pána Ježíše neuvidím živého, nebudu tomu věřit.“
Za týden byli zase všichni spolu, tentokrát i s Tomášem. Pán Ježíš za nimi znovu přišel. Pozdravil je a vyzval Tomáše: „ Podívej se na mě. Poznáváš mě?“ Jakmile Tomáš Pána Ježíše uviděl, měl velikou radost a řekl: „TyKdyž byl Pán Ježíš ukřižován, začali se učedníci bát o své životy. Dál se scházeli a vzpomínali na Pána Ježíše, ale dělali to tajně. Dokonce zamykali i dveře, aby se k nim nikdo nemohl dostat.

TEXTY K TÉTO AKTUÁLNÍ NEDĚLI si můžete
přečíst na webu vira.cz

Námět na dětskou katechezi:

Ludmila Vyskočilová, P. Angelo Scarano

Blahoslavení, kdo neviděli a uvěřili

Druhá neděle velikonoční nás, děti, přivede k zamyšlení, že i my jsme blahoslavení. Proč? Protože jsme Ježíše neviděli, ale přesto v něj věříme. 

Děti dostanou před čtením evangelia detektivní úkol: Dobře poslouchat, co řekne Ježíš apoštolu Tomášovi.

Potom s pomocí rodičů nebo ideálně i bez ní dají hlavy dohromady a budou mít za úkol vyslovit dvě věty: "Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku - a nebuď nevěřící, ale věřící." Posléze dostanou za úkol říci i druhou větu: "Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili." Děti tak zkusí simulovat to, co řekl Ježíš Tomášovi.

Kněz: Je tu někdo, kdo mohl vzít Ježíše za ruku a dotknout se jeho boku jako apoštol Tomáš? Nikdo. Všichni jsme Ježíše sice neviděli, ale věříme v něj. My jsme ho neviděli, ale on tehdy vedle Tomáše viděl i nás a řekl, že i my jsme blahoslavení. To znamená šťastní. V evangeliu se mluví i o nás, protože už tehdy o nás Ježíš věděl: šťastný Honzík, protože mě neviděl, ale uvěřil ve mě! Šťastný Jakub, šťastná Anička...


Další materiály:

 ► DL - 2. ned. velikonoč., cykl. A nebo formát Pdf - DL - 2. ned.velikonoč.cykl A  DL - 2. neděle velikonoční, cyklus Anebo  Dětský list, možno stáhnout také ve formátu Pdf Pracovní list

 ► Nevěřící Tomáš - příběh k přečtení i vybarveníNevěřící Tomáš - příběh k přečtení i vybarvení

 

► více podkladů k tématu "nevěřící Tomáš" najdete na našich stránkách v Kalendáři, na našem webu také najdete materiály k neděli Božího milosrdenství

 

► Nedělní karty pro katechezi z ADKS - Pastorační a katechetické středisko v Praze, autor Lenka Jeřábková a kol.

► Z webu kanan.cz také možnost stáhnout podklady a kvízy druhé velikonoční neděle

► z webu Malý oslík zveřejňujeme jejich krásné a jednoduché Malované listy - 2. neděle velikonoční


O první neděli po Velikonocích se slaví neděle Božího milosrdenství. Tuto neděli stanovil papež Jan Pavel II. v den svatořečení polské řeholnice Faustyny Kowalské – 30. dubna 2000. S dětmi si můžete k tomuto tématu vybarvit  omalovánku:

Omalovánka - Neděle Božího milosrdenství Omalovánka - Boží milosrdenstvíautor: Soňa Häusl-Vad

► Z redakce deti.vira nabízíme k nahlédnutí také další materiály k tématu neděle Božího milosrdenství.


Videonáměty: