Pán Ježíš jednou vyprávěl lidem o ovečkách a zloději. Říkal jim: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale snaží se proniknout tam jinudy, je zloděj. Kdo ale vchází dveřmi, ten je pastýř. Volá na každou ovečku jménem a vodí je na dobrou pastvu.

Ovečky jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím člověkem nepůjdou, protože jeho hlas neznají.

 

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


 AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

Dětské kázání:

4. neděle velikonoční

Téma: Jan 10,11-15

Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: rodný list nebo pas či občanka

Jak se pozná, že jsme Češi nebo Slováci? Mluvíme tou řečí, ale může se jí naučit i cizinec... ať už budou odpovědi jakékoliv, musíme mít na to doklad. Rodný list, pas na to, abychom mohli odjet do ciziny, občanský průkaz mají lidé dospělí. Když jsme Češi a máme na to průkaz, můžeme jít v Čechách k panu doktorovi, aby nás uzdravil, chodíme zde do školy... Co kdybychom se ale ztratili v cizině a neměli žádný průkaz? To by bylo velmi těžké, aby nám někdo pomohl se vrátit tam, kde jsme doma.

Co potřebujeme k tomu, abychom byli doma u Boha, abychom patřili do jeho národa Božích dětí (do jeho stáda, jak říká On?) Nějaký průkaz nebo musíme mluvit nějakým jazykem? Třeba hebrejsky, jako mluvil Ježíš? Ne.Pevně se Ježíše držet, to znamená, věřit mu a neopouštět ho tím, že hřešíme. A co se stane, když se ho přece jen pustíme? Nechá nás tam, kde jsme? Ne. On nevládne svému království jako králové a prezidenti tady na zemi. On nás má rád a udělá všechno proto, aby nás v té cizině hříchů našel a přivedl zpátky k sobě."


Další materiály:

 ♦ 4. ne velikonoční, cyklus A nebo jiný formát 4. ne velikonoční, cyklus A 4. ne velikonoční, cyklus A

 Malované čteníO pastýři a ovečkách O pastýři a ovečkách 

 Pracovní list - o pastýři Dobrý pastýř Dobrý pastýř 

  Výroba záložek do knížky s námětem pastýře a ovečky, celý postup i s šablonkami

♦ Hra k vyrábění -  "Utíkej, ovečko!"

♦ Omalovánka, autorka: Soňa Häusl-Vadová4. ne velikonoční, cyklus A 4. ne vel_cykl_A 

♦ Nedělní karty pro katechezi z ADKS - Pastorační a katechetické středisko v Praze, autor Lenka Jeřábková a kol.

♦ Z webu kanan.cz také možnost stáhnout podklady a kvízy ke 4. velikonoční neděli cyklu A

♦ z webu Malý oslík zveřejňujeme jejich krásné a jednoduché Malované listy - 4. neděle velikonoční

 


Videonáměty: