Přijměte Ducha svatého

Když byl Pán Ježíš ukřižován, začali se učedníci bát o své životy. Dál se scházeli a vzpomínali na Pána Ježíše, ale dělali to tajně. Dokonce zamykali i dveře, aby se knim nikdo nemohl dostat.

Jednou byli všichni zase spolu. Vtom se mezi nimi objevil Pán Ježíš. Učedníci se polekali, protože ho nemohli poznat. Pán Ježíš jim ale řekl: „Nebojte se!“.

Pak jim ukázal svoje ruce, na kterých byly vidět rány od hřebů a svůj probodnutý bok. Když učedníci Pána Ježíše poznali, měli velikou radost.

Potom Pán Ježíš na učedníky dechl a řekl: „Přijměte Ducha svatého. Běžte ke všem lidem a říkejte jim, že jsem vstal z mrtvých. Duch Svatý bude s vámi a bude Vám pomáhat.“ 

(Přepsaný text  přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

Námět na dětské kázání:

Téma: Jan 20, 22 - 23

Autor: P. Angelo Scarano, Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: důmyslná stavba z Lega, pomocník ministrant

Promluva: Pomocník ministrant dnes přijde, aby se pochlubil stavbou z Lega. Není jeho, půjčil si jí bez dovolení. Kamarád, od kterého si jí půjčil, se nic nedoví, protože jí zase včas vrátí na místo a on nic nepozná. Ale ouha, ve chvíli, co drží stavbu v rukou, aby si jí přítomní mohli prohlédnout, stavba mu upadne a rozbije se. Co má dělat? To bude otázka pro děti. Může ji spravit, ale to nebude umět asi udělat tak, aby to kamarád nepoznal. Ať už děti přijdou na jakékoliv řešení, jediné možné bude kamarádovi říct pravdu a omluvit se mu. Kamarád je laskavý, dlouho se zlobit nebude a nakonec mu určitě řekne, že mu odpouští. Zvlášť když to našeho pomocníka opravdu mrzí a všeho lituje. 
Tím, že se zachoval nesprávně, určitě zklamal i Boha. Chtěl by, aby se ani Bůh na něj nehněval. I Boha může poprosit o odpuštění. A ten je tak laskavý a má nás tak rád, že chce, abychom se netrápili s tím, co jsme zkazili a čeho litujeme. Posílá svého svatého Ducha svým učedníkům, kněžím, a skrze ně může Bůh ve svátosti smíření odpustit i nám. Všechno může být zas tak, jako by se nic nestalo.


Materiály pro práci s dětmi:

Seslání Ducha svatého PL - Duch svatý

♦ Seslání Ducha svatého, Pdf.: Seslání Ducha svatého nebo ♦ PL - Působení Ducha svatého, autorka: Alena Brožová

♦ Omalovánka - autorka - Soňa Häusl-Vadová, Letnice - omalovánka

Letnice - omalovánka 

Seslání Ducha svatého  Doplňování textu

♦ Seslání Ducha svatého, PDF - verze, Doplňování textuPDF - verze

♦  Nedělní karty pro katechezi z ADKS - autoři: Lenka Jeřábková, Magda Chladimová a kol.

♦  Z webu kanan.cz je možné použít Zamyšlení či Kvíz, dále Kvíz pro malé nebo Omalovánka

♦ z webu Malý oslík zveřejňujeme jejich krásné a jednoduché Kreslené listy - Seslání Ducha svatého

Videonáměty

♦  Videokázání P. Romana Vlka z Vlčího doupěte - Je motor

♦ Animovaná krátká pohádka - Seslání Ducha svatého

♦  Biblická pátrání - díl 17 - Letnice nebo úryvek z dalších Biblických pátrání - Jakým jazykem mluví Bůh?

♦  reálně natočený film Život Ježíše podle Jana: Práce Ducha svatého - díl 38 -  Jan 16, 1-15 nebo úryvek z dalšího filmu Ježíš Kristus - Duch svatý přijde

♦  Z Českobuděj. biskupství se můžeme inspirovat katechezí ke svatodušní neděli s Martinou Fürstovou nebo Minikatechezí pro větší děti

♦  Katechete s malou plyšovou ovečkou