Pán Ježíš věděl, že jeho učedníci musí být odvážní a musí důvěřovat Pánu Bohu. Řekl jim proto: „Nebojte se lidí, ani toho, co si o vás budou myslet. Nebojte se, že by se vám mohli smát, nebo vám ublížit.

Vaší duši ublížit nemohou a ta je nejdůležitější. Vždyť o vás se stará váš nebeský otec, Pán Bůh. On ví i o každém vrabečkovi a vy máte přece větší cenu než všichni vrabci na světě. O vás ví Pán Bůh i to, kolik máte vlasů na hlavě. Proto se ničeho nebojte.“

(Přepsaný text přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


Dětské kázání:

Nebojte se!

Autor: Ludmila Vyskočilová
Rekvizita: fotografie, promluva jako scénka (2 herci - dítě a maminka)
Promluva: maminka sedí a přebírá fotky, syn přichází a hubuje

Syn: "Tak jsem se včera tolik modlil, abych dostal jedničku z té vlastivědy a Pán Bůh asi neslyší nebo mě nemá rád. Trojku jsem dostal!" (posadí se vedle maminky a chvíli oba mlčí)

Syn pokračuje: "Co to děláš?"

Maminka: "Rovnám fotky. Podívej, tady jsi ty, když ti byl rok, zrovna jsi se učil chodit..." 

Syn si vezme fotky od maminky a prohlíží: "To jsem tak brečíval? Tady na té fotce, podívej!"

Maminka: "Ano, to si pamatuju, učil ses chodit a spadnul jsi, když jsem tě pustila abys šel sám. Myslíš, že jsem tě  pustila, protože bych tě neměla ráda?"

Syn: "Ne, vždyť já vím, že mě máš ráda. To je přece normální, že se padá, když se děti učí chodit... A proč se mě na to ptáš?"

Maminka: "Protože ti nepřijde zvláštní, když jsem tě pouštěla z náručí já, když jsi chtěl umět chodit a ty jsi přitom upadnul a plakal. A přijde ti zvláštní a zlobíš se, když ti Bůh nešeptá do ucha to, co neumíš z vlastivědy. Líbilo by se ti, kdybych tě pořád vodila za ruku, abys náhodou neupadnul, aby se ti nic zlého nestalo?"

Syn: "Ne, to by se mi všichni smáli!"

Maminka: "Já bych to taky nedělala, neboj. Já mám radost z toho co všechno sám dokážeš a umíš. Jsem na tebe pyšná. A Bůh je daleko lepší tatínek než my dva s tatínkem dohromady. I on má radost z toho, co už všechno dokážeš."

Bůh je opravdu tím nejlepším tatínkem, který mě nikdy neopustí a chce pro mě jen to nejlepší. Nenapovídá, protože kdyby to dělal, zůstal bych malým, hloupým lenochem.


Materiály pro práci s dětmi:

12. ne v mez., cyklus A

 

Video-náměty: