Jeden člověk zasel na svém poli obilí. V noci přišel ale nepřítel a mezi obilí zasel plevel. Když začalo růst obilí, objevil se i plevel.

Služebníci se ptali svého pána: „Máme jít a plevel vytrhat?“

Pán jim odpověděl: „Ne. Při trhání plevele byste mohli pošlapat i obilí. Počkáme do sklizně. Pak plevel spálíme a obilí dáme do stodoly.

Pak jim pověděl ještě další příběhy:

„Boží království je jako hořčičné semínko. To je sice menší než všechna ostatní semínka, ale když vyroste, je větší než ostatní rostliny na zahradě. Je z něho stín a v jeho větvích hnízdí ptáci.“

„Boží království je jako kvásek, který maminka zadělala do těsta na chleba. Kvásek způsobil, že celý chléb byl dobrý a měkoučký.“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz


 NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

Téma: Boží trpělivost

Autor: P. Angelo Scarano, Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: není

Promluva: Už se dětem někdy stalo, že se jim stalo něco zlého? Třeba, že spadly a rozbily si koleno? A proč utíkaly domů? Protože jim doma maminka nebo tatínek koleno ošetřili, zalepili, bolest utišili... A už se někdy někomu stalo, že udělal něco zlého? Třeba ublížil kamarádovi nebo kamarádce? Co jste si přáli, aby vám doma řekli? Určitě jste si přáli, aby vám odpustili a věřili vám, že už to víckrát neuděláte. Aby se na vás nezlobili i když ví, že to asi nebylo naposledy. Přáli jste si, aby se zachovali tak, jak se k nám chová náš tatínek Bůh. A protože jsou prázdniny, nechodíte do školy ani do školky, máte víc času na hry. Můžete si zahrát hru být jako on. Nezlobit se na ty, kteří mi ublíží, neoplácet jim to, co mi udělali a důvěřovat jim, že chtějí být hodní, i když se jim to hned nedaří.


Nabízíme tyto další materiály pro práci s dětmi:

DL-16.ne v mez., cyklus A 

DL-16.ne v mez., cyklus A (JPG, 74 kB) nebo jiný formát DL-16.ne v mez., cyklus A (293 kB)

Co je malé, může se proměnit 

Co je malé, může se proměnit (JPG, 266 kB), ke stažení také ve formátu PDF (205 kB). 

K dnešnímu evangeliu si také můžete s dětmi vybarvovat omalovánku - autorkou je Soňa Häusl-Vad, katechetka a ilustrátorka.

Omalovánka - 16.ne v mez, A 

Omalovánka - 16.ne v mez, A (JPG, 524 kB)

 

 

Plevel mezi pšenicí - rébus - osmisměrka

 

 

Nabízíme ještě nahlédnout do knihy Biblická podobenství pro děti,
kterou napsal Bob Hartman a Krisztina K. Nagyová,
se svolením zpracováno, vydala ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST v roce 2016