Jednou řekl Pán Ježíš svým učedníkům: „Když tvůj kamarád udělá něco špatně, jdi za ním a řekni mu o tom. Když si dá od tebe říci a polepší se, získal jsi ho pro Boží království.

Jestliže si nedá říci, zkus za ním jít znovu a vezmi s sebou ještě dalšího kamaráda. Když ani to nepomůže, řekni to těm, kdo ho mají na starosti. Teprve, když neposlechne ani je, přestaň být jeho kamarádem.“

Pak řekl Pán Ježíš učedníkům ještě jednu radu: „Když dva lidé na zemi budou prosit o stejnou věc, určitě ji od Pána Boha dostanou. Protože tam, kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“

(Přepsaný text  přejat se svolením z webu www.kanan.cz)

TEXTY K TÉTO AKTUÁLNÍ NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz


NÁMĚTY NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ:

Téma: Mt 18,15

Rekvizita: dětská jednorázová plena

Autor: Ludmila Vyskočilová

Promluva začíná ukázkou rekvizity. Co to je, to nebude těžké poznat a k čemu slouží, to bude pro děti také úsměvně snadné. Určitě to znají od svého mladšího sourozence nebo sourozence svého kamaráda. Papírová plenka je od toho, aby jí miminko mohlo pošpinit - a často se stane, že plenka i pořádně zapáchá. Co potom s ní? Chodit a ukazovat a dávat čichnout? Povídat si o tom, jak to naše miminko občas hrozně zapáchá? Ne. Plenka se opatrně sbalí a co nejdřív se odnese pryč, nejlépe rovnou do popelnice. A když si povídáme o miminku, mluvíme přece o tom, co už umí, jak je krásné. 

Každý hřích a špatný čin někoho druhého je jako zapáchající plínka. Nemá cenu si o něm povídat, tak jako nemá cenu s pokakanou plínkou běhat po domě a ukazovat jí sousedům. Má cenu pomoci druhému co nejdřív špatnost "svléknout, umýt se z ní" tak, jako se miminko zbavuje pokakané pleny - rychle a bez zbytečných řečí.


Nabízíme tyto další materiály pro práci s dětmi: