Jednou se Petr zeptal Ježíše: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratrovi, když udělá něco špatného? Nejvíc sedmkrát?“ Pán Ježíš mu odpověděl: „Odpusť mu vždycky, i kdyby to bylo třeba sedmdesát sedmkrát.“

Potom všem pověděl příběh: „V nebeském království je to jako u krále, který chtěl provést vyúčtování se svými služebníky. Přivedli k němu jednoho služebníka, který mu byl dlužen deset tisíc hřiven. Král po něm chtěl, aby peníze zaplatil, ale služebník tolik peněz neměl. Král tedy rozhodl, aby všechno, co služebníkovi patřilo, prodali. Vtom ten služebník padl na kolena a prosil: „Králi, měj se mnou trpělivost a všechno ti zaplatím.“ Králi bylo toho služebníka líto, smiloval se nad ním a celý dluh mu odpustil.

Když ale šel ten služebník domů, potkal svého přítele. Ten mu dlužil sto denárů. Služebník svého přítele chytil a začal na něho křičet: „Zaplať, co mi dlužíš!“ Jeho přítel padl na kolena a prosil ho: „Měj se mnou trpělivost a všechno ti zaplatím!“ Ale ten služebník nechtěl čekat. Svého přítele nechal vsadit do vězení, dokud mu dluh nezaplatí. Když to viděli ostatní, byli z toho velmi smutní. Šli a pověděli králi, jak ošklivě se ten služebník zachoval. Král si ho zavolal a řekl mu: „Jsi zlý! Já jsem ti celý dluh odpustil, protože jsi mě prosil. Když jsem se tedy já smiloval nad tebou, neměl ses i ty smilovat nad svým přítelem a odpustit mu?“ Pak nechal král vsadit zlého služebníka do vězení, dokud celý dluh nezaplatí.“ 

Text zpracován podle Mt 18, 21 - 35.

Dětské kázání:

Téma: Podobenství o nemilosrdném služebníku
Autor:  Ludmila Vyskočilová
Rekvizita: platební karta

Promluva: Milé děti, představte si, že by se vám stala taková příhoda: Byly by ještě prázdniny a přišel by k vám soused, kterého ještě moc dobře neznáte. Řekl by vám, že vás už delší dobu pozoruje a myslí si, že by bylo dobré, aby se vaše celá rodina vydala na pořádnou dovolenou. Měla by to být dovolená kamkoliv budete během prázdnin chtít a kde by se vám líbilo. Pak vám kupodivu ještě přinese svou platební kartu, na níž je dostatek peněz pro uskutečnění jakékoliv dovoleé, jakou si vyberete, a je tam dokonce i dost peněz na to, abyste každému přivezli z této dovolené nějaký dárek. Komu byste něco přivezli? Přivezli byste všem svým spolužákům? Každému svému sousedovi nebo jen kamarádům, kteří vás mají rádi? (Je důležité zdůraznit rozdíl mezi kamarádem a spolužákem - všichni spolužáci nemusí být moji kamarádi, mezi sousedem a kamarádem.) Vynechali byste někoho? Proč?

Ježíš nám každému daroval bydliště v nebeském království a to je daleko lepší než dar pohádkového souseda, o kterém jsme si povídali. Na každé dovolené by mi mohlo něco chybět, z každé dovolené se budu muset jednou vrátit, i když se mi nebude chtít. V Božím království mi nic chybět nebude, tohle království trvá navěky. A navěky znamená, že mě Bůh nikdy nepošle pryč. Na začátku jsme si povídali o pohádce, ale my jsme obdarovaní daleko víc a úplně zadarmo. To přece nejde, abychom se s ostatními nedělili, na někoho se zlobili, někomu nechtěli odpustit!


Materiály ke katechezi:

Služebník dlužil svému pánu mince, rovněž k dispozici ve formátu PDF .Služebník dlužil svému pánu mince

Další materiály k této neděli najdete na stránkách Kanán - Katecheze na neděli

► Nedělní karty - Arcidiecézního katechetického střediska v Praze, se svolením převzato, autoři Lenka Jeřábková, Magda Chladimová, David Žofák a kol.

► Obrázek s modlitbou se svolením převzat z Katechetického centra Biskupství brněnského

► A jak mu odpustit_obrázek.pdf  se svolením převzato z Arcidiecézního katechetického střediska v Praze, autoři Lenka Jeřábková, Magda Chladimová, David Žofák a kol.

 

Videonáměty:

► Z Českobudějovického biskupství pro vás vybíráme povídání pro menší děti: 

► Ze stejného biskupství k nám míří povídání také pro starší děti: Minikatecheze:

► P. Roman Vlk se zamýšlí nad evangeliem ve videu z Vlčího doupěte:

► Nahlédnutí do knížky Biblická podobenství pro děti, kterou převyprávěl Bob Hartman a Krisztina Kállai Nagyová a vydala Česká Biblická Společnost, se svolením převzato: